Bağlantıda kalın

1. İnsan Hakları Öğrenci Kongresi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından düzenlenen 1. İnsan Hakları Öğrenci Kongresi başlıyor… 22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ve ilkinin öğrenciyken hayatını kaybeden şair Arkadaş Z. Özger anısına ‘Üniversite ve İnsan Hakları temasıyla’ gerçekleşecek kongrenin programı ve kapsamı şu şekilde:

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”true” icon=”true” ]
[restab title=”Kapsam” active=”active”]
1) Üniversite ve İfade Özgürlüğü
2) Üniversite, Mobbing ve Akademik Zorbalık
3) Akademide Ayrımcılık
4) Akademik Özgürlük
5) Üniversite ve İktidar
6) Üniversite ve Özerklik (YÖK Kanunu)
7) Üniversite ve Örgütlenme-Direnme Hakkı
8) Üniversite ve Demokratik Toplum
9) Üniversite ve Kolluk
10) Üniversite ve Toplumsal Cinsiyet
11) Üniversite ve LGBTİ
12) Üniversite ve Kadın
13) Üniversite ve Erkeklik
14) Üniversite ve Azınlık Hakları
15) Üniversite ve Bilgi Üretimi
16) Üniversite ve Öğrenci Hakları
17) Üniversite ve Göç[/restab]
[restab title=”Program” ]
22 Mayıs 2015 Cuma
09:30-10:00 Açılış Konuşması – Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak

10:00-11:00 İnsan Hakları ve Üniversite Bağlamında SBF
Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü
Arş. Gör. Ozan Değer
Prof. Dr. Alev Özkazanç

11:15-12:30 Arkadaş Z. Özger’i Anmak: “Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası”
Volkan Hacıoğlu
Emek Erez

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 15:00 Üniversite Ve İfade Özgürlüğü 1. Oturum
1) Tuna Uca – Akademide İfade Özgürlüğü, Örnekleri ve Çözüm Önerileri
2) Ersin Tek – Akademik Araştırmalarda Nefret Söyleminin Yeniden Üretimi: Ermeni Soykırımı Örneği
3) Hilal Gezer – Üniversite, Akademik Özgürlük Ve Özgür Düşünce
4) Oğulcan Ekiz, Barış Coşkun – Üniversiteler Ve İfade Özgürlüğü İlişkisi Üzerine

15:15-16:45 Üniversite Ve İfade Özgürlüğü 2. Oturum
1) Yusuf Evirgen – Özel Ve Vakıf Üniversitelerinde İfade Özgürlüğü
2) Esra Nur Köse – Üniversitelerde İfade Özgürlüğü Ve Temsil Sorunu
3) Şeyda Çıkar – Normlar Hiyerarşisinin Gölgesinde Akademik Özgürlük
4) Fatma Kahraman – Türkiye’de üniversitelerde Polis Şiddeti Sonucu Yaşam Hakkı İhlalinin Nedenleri

17:00-18:00 Üniversite Ve Toplumsal Cinsiyet
1) Sultan Şahin – Lgbtq Hakları İçin Üniversitelerde Lgbtq Merkezleri
2) Tansu Kaya – Geleneksel Medyada Kadının Temsili Ve Münevver Karabulut Cinayeti

19:00 Akşam Yemeği

23 Mayıs Cumartesi
10:00-11:00 Üniversite Ve Engelli Hakları
1) Zozan Çetin – Akademide Engelli Kadın Olmak: Hatice Şahin
2) Demet Budak – Üniversite Engelli Birimlerinin Gerçekleştirdiği Faaliyetlere Yönelik Değerlendirme

11:15- 12:30 Üniversite Ve Mekan
1) Ahmet Köçer – Çok Kültürlülük Üzerine Üniversiteler Kamusal Alan Mı?
2) Azer Sumbaş, Çağatay Şahin – Bir Hak İhlali Olarak “Ulaşıma Ulaşamama”
3) Ayşe Sert, Mahsun Oti – Mardin Artuklu Üniversitesi ‘Yaşamalanları’nın ‘Hak’ Kavramına Getirilen Eleştirel Bakış Açısı İle Analize Tabi Tutulması

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30- 14:30 Hak Kavramından Ulusal Kimliğe Haklar ve İhlaller
1) Ali Karakaya – ‘Hak’ Kavramı; Antik Yunan’dan Günümüze Akademik Ve Politik Bir Müdahalenin Değişen İçerimleri
2) Vedat Koçal, Hakan Güzelsoy, Bahar Kaydu – Ulus Devletin Kuruluş Temelleri Bakımından Ana Dil Ve Eğitim Hakları Bağlamında Türkiye’de Toplumsallaşma Ve Üretime Katılmada Dil Sorunu: Merkezî Sınavlar Örneği
3) Zahira Frotan – Türkiye’de Mültecilere Yönelik Hak İhlalleri

14:45-16:15 Üniversite Ve Örgütlenme
1) Orkun Doğan – Üniversiteden Yerele, Dayanışmanın Ötesi? Delice Zeytin Dayanışması
2) Tuğçe Nomanoğlu – Bilgi Ve Eylem Üretiminde Arayışlar:Üniversite Ve Karşılaşmalar
3) Cemile Gizem Dinçer, Gülçin Dalgıç – Doğal Gıdaya Erişim Bağlamında ODTÜ Kampüs Bostanı

16:30-17:30 İnsan Hakları Öğrenci Ağı Kuruluşu ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı[/restab]
[restab title=”Arkadaş Z. Özger”] arkadas-zekai-ozgerArkadaş Zekai Özger 8 Ocak 1948 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda okudu. 5 Mayıs 1973’te sokakta ölü bulundu. Beyin kanamasından öldüğü tespit edildi ancak ölümünün üstündeki sır perdesi kaldırılamadı. Genellikle ölümüne sebep olan kanamanın, birkaç yıl önce kaldığı yurdun basıldığı sırada başına aldığı darbeler olduğuna inanılır.

Döneminin siyasal atmosferinden etkilenmiş bir şairdi. Şiirleri sonraki kuşaklar tarafından şarkılara da dönüştürüldü. Politik şiirinin etkileyici yanının, propagandist bir yaklaşımla değil değişime olan inançla yazılmış olmasına bağlayanlar vardır.

1970li yıllarda bir eşcinseldi. Türkiye için LGBT hakları mücadelesinin tarihinin 90lı yıllardan öncesine geçmediği göz önüne alındığında yaşamış olduğu zorluklar daha da anlaşılır.[/restab][/restabs]

https://twitter.com/insanhaklarikon
https://www.facebook.com/insanhaklarikongresi

Yorumlar