Bağlantıda kalın

Açılış sergisi: Çoğulcu Arayışlar

İstanbul’un yeni sanat merkezlerinden Vis Sanat kapısını Barış Cihanoğlu, Çayan Yılmaz, Erdinç Babat, Meliha Sözeri’nin işlerinin yer aldığı Çoğulcu Arayışlar sergisiyle açıyor. “Çoğulcu Arayışlar”, geleneksel sanatlardan modern sanata geçişte, sanatçının bireyselleşme çabalarını ele alıyor. Sergi 25 Şubat 2016 tarihinden 25 Mart 2016 tarihine kadar, Vis Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.

Modernitenin sorunu kişiselleşmedir. Kişi orijinal, otantik ve biriciktir. Veya modern insan buna inandırılmıştır. Oysa devraldığımız geleneksel sanatta insan, anonim tarzda bir istif düzeni içinde görülen ve sadece istif düzeninde bir yeri ve değeri olan insandır. Cemaatle anılır ve çoğunluğun içinde değerlidir. Aslında ‘Hiç’tir ve hiçleşme kültürü içinde değer kazanır.

Türk Resmindeki modernleşme arzuları, biçimdeki yenilenme isteği ile beraber konularını da şehre taşımıştır. Şehrin mekansal olarak temsil ettiği hayat tarzı, tüketim toplumunun nimetleri ve açmazları, şehirleşen insanın cemaatten uzaklaşarak birey olarak kendini gerçekleştirme isteğini de beraberinde getirmiştir kaçınılmaz olarak gruplarla ve başka kişilerle tanımlamak yerine, kendini daha değerli kılabilecek ve birey olarak tanımlayabilecek yeni arayışlar içine girmesinin yolunu açmıştır.

Şehirleşmenin getirdiği ara dönem konuları kimlik sorunları olarak, Türk Sanatı’nın sıkça işlenen zengin bir çelişki kaynağı olmuştur. Bu gün ise, her zaman olduğu gibi, tüm yenilikler, bir doğa kanunu gibi en önce gençlere ulaşmakta, kuşaklar arası çatışma ve çelişkileriyle zengin bir sanatsal kaynak yaratmaktadır.

“Çoğulcu Arayışlar” sergisi 25 Şubat 2016- 25 Mart 2016 tarihleri arasında Levent’te yeni açılan Vis Sanat Galerisi’nde izlenebilir.

Adres: Esentepe Mah. Ecza Sok. 4/23 PolCenter AVM 34394 Levent – Şişli – İSTANBUL
Tel: +90 212 269 4808

VİS SANAT: Levent’te yeni bir sanat alanı

Vis Sanat, sanatın organik gelişimini izleyen ve anlamaya çalışan bir anlayışla koordinatları sabitlemeden tüm işlere, sanatçı, koleksiyoner ve izleyiciye açık bir sanat mekanı olarak düşünüldü.

Yıl boyu düzenlenecek sergiler ile beraber görsel sanatların ekseninde geliştirilen proje, eğitim, destek programları ve dokümantasyon, yayın çalışmalarıyla da şehir takvimi ve nihayetinde Sanat Tarihine notlar düşmeyi hedefliyor.

Vis Sanat’ın 80 m2 mekanı da şehrin yeni kalabalık yaşam merkezlerinden Levent’te, alışılmışın dışında büyük plazaların ilk örneklerinden sayılabilecek eski tip küçük bir iş merkezi olan POL AVM’nin içinde yer alıyor. Şehir merkezinde kolay ulaşılabilir ve görünür olmasıyla demokratik dilini vurgulayan mekan bir yandan tam da kalbinde yer aldığı formları tartışılır tüketim kültürü ve sanat üretim süreçlerine atıfta bulunuyor.

Yorumlar