Bağlantıda kalın

Genel

Adem'in Dili

“İnsan lisanı nasıl yarattı? Lisan insanı nasıl yarattı?”… Manoa’daki Hawaii Üniversitesi’nde ders veren bir dilbilimci Prof. Derek Bickerton Guyana ve Hawaii’de melez diller üzerine yaptığı çalışmalara dayanarak melez dillerin, insanın gerek türsel, gerekse bireysel dilinin gelişimini anlamakta güçlü bir içgörü sağlayabileceğini öne sürüyor.

Lisan biyoprogramı hipotezinin sahibi olan Derek Bickerton, bugün sahip olduğumuz haliyle bir lisan yaratmak için biyolojinin ve kültürün nasıl bir etkileşim içine girmiş olabileceğini araştıran az sayıdaki bilim insanlarından biridir. Bickerton “Sanırım bazı insanlar, gitgide zekâları artan atalarımızın bir gün uyanıp, o küçük zeki kafalarıyla lisanı doğaçlama icat ettiklerini düşünüyor hala” diyor.

Bickerton’a göre lisan evrimsel bir adaptasyondur ve öyle olmak zorundadır; tıpkı dik yürümek, vücut kıllarının dökülmesi ya da kavrayıcı başparmaklar gibi. “Fakat tam olarak ne tür bir evrim söz konusudur?” İşte bu kitap bu sorunun yanıtını arıyor.

Başta insan olmak üzere pek çok türün, ellerinden geldiği ölçüde çevre şartlarını kendi gereksinimlerine uydurduğu artık bilinen bir gerçek. Dil yetisi de, niş inşasının, yani çevresel şartları kendi gereksinimlerimize uydurmamızın bir parçası. Bickerton’a göre lisan, özgül bir nişten doğmuş ve gitgide daha incelikli nişler kurmamızı mümkün kılmış.

En son araştırmalar göstermektedir ki atalarımız başlangıçta, büyük hayvanların leşleriyle besleniyordu ve öteki leşçillerle vahşi bir rekabete girişmişti. Bickerton’a göre bu rekabette başarıyı, ancak yeterli sayıda adam toplayarak yakalamış olmaları makul bir çıkarımdır. Bunu yapmanın tek yolu ise karıncaların ve arılarınki gibi bir hayvan iletişim sisteminin ötesine geçmekti.

O halde “Adem’in Dili” ile yaklaşık iki milyon yıl geriye gidelim ve nelerin gerçekleşmiş olabileceğine bir bakalım…

Başlıca Eserleri:

Roots of Language (1981)
Language and Species (1990)
Language and Human Behavior (1995)
Reconciling Darwin and Chomsky with the Human Brain (2000) (William H. Calvin ile birlikte)
Bastard Tongues (2008)

Kitabı Online Satın Al

En güzel hediye kitaptır!

Yorumlar