Bağlantıda kalın

Genel

Ankara Sanat Tiyatrosu

1963 yılında Ankara’da İstanbul’daki Arena Tiyatrosu’nun bir devamı olarak kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu Asaf Çiyiltepe yönetiminde kurulan bir sanat tiyatrosudur.

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), kendi döneminde ödenekli ve ticari tiyatrolara karşı, ilerici-gençlik ve deneme tiyatrolarının niteliksel birikimi haline gelmiştir. Repertuar tiyatrosuna ve takım oyunculuğuna dayanan, öncü bir sanat tiyatrosu olan AST, genellikle çağdaş dünya klasiklerine (Samuel Beckett, Brendan Behan, Armand Salacrou, Max Frisch, August Strindberg) yer verirken, özellikle bir Brecht – Gorki tiyatrosu kimliği kazanır. Ayrıca çağdaş ulusal Türk Tiyatrosuna da büyük önem verdiği gibi, (Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Cahit Atay, Turgut Özakman) yeni Türk oyun yazarları kuşağının yetişmesine de çok büyük katkıları olur. (Sermet Çağan, İsmet Küntay, Güner Sümer, Bilgesu Erenus, Vasıf Öngören, Oktay Arayıcı).

Ankara Sanat Tiyatrosu‘nda Asaf Çiyiltepe, Güner Sümer, Genco Erkal, Ergin Orbey, Çetin Öner, Rutkay Aziz ve Yılmaz Onay gibi yönetmenlerin yanı sıra Osman Şengezer ve Yücel Tanyeri gibi sahne tasarımcıları ile Timur Selçuk gibi besteciler de yer almışlardır. AST’nun ilk yöneticisi Asaf Çiyiltepe, daha sonraki başlıca yöneticileri ise, Güner Sümer ve Rutkay Aziz’dir.

Güner Sümer’in yönetimi sırasında sanatçıların greve gitmeleri ve görüş ayrılıkları nedeniyle tiyatro zor bir sürece girer; 1971-1972 sezonunda ise  Bertolt Brecht’in yazdığı ve Yılmaz Onay’ın yönettiği Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti adlı oyun nedeniyle, sıkıyönetim tarafından kapatılır; Ankara Tiyatrosu adıyla ve gezici etkinliklerle varlığını sürdürmeye çalışır, 1974 yılında ise yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu adını alır.
Ankara’da dört kez oynanan Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti oyunu, beşinci kez Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine oynanırken, Ankara Sıkıyönetim Kumandanlığı’nın 4 Nisan 1972 tarihli bildirimi ile yasaklanır.

Devrimci Tiyatro kimliği ve izleyiciyle bütünleşmeye yönelik tiyatro anlayışını sürdüren Ankara Sanat Tiyatrosu 1974-1975 sezonunda Gorki’nin yazdığı ve Rutkay Aziz’in yönettiği “Ana” adlı oyunu nedeniyle yine sıkıyönetim tarafından yasaklamaya uğrar, oyuncular mahkemeye verilir ve tiyatro binası kapatılır. AST, bu oyunla izleyicisine ve Türkiye’ye yeni bir marş kazandırır ve izleyiciler az önce sahnede öğrendikleri 1 Mayıs Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyerek çıkarlar.

Dolayısıyla insanlar, toplumsal bilincin tiyatro sahnesinden de kazanılabileceğini öğrenmiş olurlar. Çağdaş sanat tiyatrosu kimliğini devrimci ulusal tiyatro kimliği ile bütünleştiren AST, 1960’lar sonrası çağdaş Türk tiyatrosuna kendine özgü damgasını vurur.

Uğur Mumcu, Behrengi, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Eşber Yağmurdereli, Yılmaz Güney…gibi yazarların oyunlarını sahnelemiş olan Ankara Sanat Tiyatrosu 1973-1974 sezonundan bu yana kendi dünya görüşü ve oyunculuk anlayışına uygun olarak, geleneksel amatör tiyatro kursları açarak, hem kendi tiyatrosuna hem de Türk tiyatrosuna genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor. “Yaşama Sanatı”na hizmet etmek Ankara Sanat Tiyatrosu‘nun temel amacıdır.

Bugüne dek toplam 143 oyun sergileyen Ankara Sanat Tiyatrosu, halen 40 kişilik bir kadro ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar