Bağlantıda kalın

Dosya

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği, normal dışı, nedensiz bir tedirginlik ve endişe hâli olarak tanımlanır.anksiyete4-min

Sıkıntı, bunaltı ya da kaygı; anksiyete olarak adlandırılır. Çok hafif bir tedirginlik veya gerginlik duygusundan, panik derecesine kadar varan değişik yoğunluklarda yaşanabilir.

Anksiyete bozukluklarında kişi huzursuzdur, kötü bir şey olacakmış hissini taşır ancak bu durumu açıklayacak nesnel bir tehlike veya tehdit kaynağı gösteremez. Kaygı hali, kişinin günlük yaşantısını bozacak düzeyde ve süreklilik kazanmışsa, anksiyete bozukluklarından söz edilir.

aksiyete3-minAnksiyetenin Oluşum Nedenleri:

Genetik faktörler, çocukluk çağındaki etkilenmeler, kişinin bilinçaltından kaynaklanan ve baş edilemeyen dürtüler, kişilik özellikleri, yaşam sürecindeki yanlış öğrenmeler, çaresizlik, gelecek kaygısı, başkasına bağımlı olma korkusu, kendine güven kaybı, yaşamdaki önemli olaylar (ölüm, kaza, hastalık vb.) çevresel ve ailesel faktörler sayılabilir.

Anksiyetenin belirtileri:

Psikolojik belirtiler: Hafif bir tedirginlik duygusundan, çıldırma, kontrolünü kaybetme ya da ölüm korkusunun eşlik ettiği panik atağa kadar değişik şiddetlerde ortaya çıkan belirtilerdir.

Fiziksel belirtiler: Taşikardi, çarpıntı hissi, göğüs ağrısı, göğüste basınç hissi, baş dönmesi, uyuşukluk ya da gastrointestinal ve solunum sistemine ait fiziksel belirtiler görülebilir.

Bilişsel belirtiler: Konfüzyon (yer, zaman ve kişilerle ilgili yanılsamalar), olayın anlamını değerlendirmede yanlışlıklar, konsantrasyon (yoğunlaşma) güçlükleri, algı bozuklukları ve hatırlama güçlüğü gibi bilişsel belirtilerdir.

Anksiyete bozukluklarında yukarıda verilen belirtiler bir arada görülebilir.

Anksiyete bozukluklarında hekime başvurmak gerekir. Psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulanır.

Posttravmatik Stres Bozukluğu (PTSB)

Posttravmatik stres bozukluğu, anksiyete bozuklukları içinde yer alır. Kişinin fiziksel bütünlüğünü tehdit eden travmatik yaşantıyla karşılaşması sonucu ortaya çıkar. Örneğin; trafik kazası, deprem, yangın, saldırıya uğrama (tecavüz vb.), güç doğumlar, önemli hastalıklar. Bu yaşantı esnasında aşırı korku, çaresizlik ve dehşete düşme gibi duygular hissedilir. Travmatik olay sonucunda olayı tekrar yaşama korkusu, sıkıntı, öfke, uyku düzensizliği, rahatsızlık veren rüyalar, konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk ve depresyon gibi ruhsal belirtiler görülür.

anksiyete2-minPosttravmatik stres bozukluğunda olayın şiddeti, kişinin olaya yakınlığı ve olaydan etkilenme derecesine bağlı olarak belirtiler değişik derecelerde ortaya çıkar. Bazı kişilerde zamanla hafifleyerek kaybolur. Belirtilerin uzun sürmesi, hafiflemek yerine şiddetlenmesi, belirgin sıkıntı oluşturması, işlevselliği bozması, kişinin tedavi için kendi kendine alkol veya ilaç kullanmaya başlaması bozukluk olduğuna işaret eden ipuçlarıdır.

Belirtiler travmayı takiben genellikle 3 ay sonra başlar. Yapılan çalışmalarda hastalık belirtilerinin 6 ay sonra %51, 12 ay sonra %42, 36 ay sonra %33 oranında görüldüğü belirtilmektedir. Hastalık %1-9 oranında yaşam boyu devam edebilir.

Posttravmatik stres bozukluğu belirtileri:

İntrusif (davetsiz, araya giren) belirtiler: Travmatik yaşantının sürekli göz önüne gelmesi veya rüyalarda görülmesi şeklindedir.

Kaçınma davranışı ve tepkisizlik: Kişi olayı ya da olayın bir yönünü çağrıştıran konularla ilgili konuşmaktan kaçınır. Olayı hatırlatan kişi ve etkinliklerden kaçınmak için çaba sarf eder, benzer olayla karşılaştığında yoğun sıkıntı duyar. (Trafik kazası geçiren bir insanın tekrar araba kullanamaması gibi).

Aşırı uyarılmışlık belirtileri: Travma öncesine göre kişi gergin ve sıkıntılıdır. Uykuya dalma ve sürdürme güçlüğü, hipervijilans (tüm iç ve dış uyaranlara karşı aşırı dikkat hâli), aşırı irkilme, öfke patlamaları, dikkat dağınıklığı gibi belirtiler görülebilir.

Posttravmatik stres bozukluğunda hekime başvurmak gerekir. Psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulanır.

 

Yorumlar