Bağlantıda kalın

"Aporias/Aporiler"

Sırbistan, Avusturya, Portekiz, Slovakya, İspanya ve Türkiye’den on iki sanatçının Apori kavramını kendi sanatsal pratikleri içinde ifade etmenin yollarını araştırdığı “Aporias/Aporiler” isimli sergi Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı bir kolektif tarafından yönetilen Friday Exit sanat galerisinde 3 Haziran – 18 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Yunanca ‘kapatılmış bir geçit’ anlamına gelen ‘apori’ kelimesi, felsefi bir soru karşısında arada kalmışlık, kafa karışıklığı, çözümsüzlük ve kararsızlık içeren durumları işaret eder. Kendi kendileriyle karşıtlık içerisinde olan aporetik kavramlar; bir terimi zıddından ayıran sınırı geçmenin aynı anda hem olanaklı hem de olanaksız olduğunu ispatlar. Varlık/Yokluk, Yaşam/Ölüm, Ben/Öteki, Maddi/Tinsel, Geçici/Kalıcı, Hükmeden/Hükmedilen arasındaki sınırlar bu olanak-lı/sız geçişlerin yaşandığı yerlerdir.

Sergi; kimlik inşa eden ayrımların kalıcılığını sorgularken, aporilerin görsel olarak nasıl temsil edilebileceğini araştırıyor. Resim, yerleştirme, dijital baskı, video ve heykel gibi farklı medyumlarla üretilen işler; kültürler arasındaki ayrımların yanı sıra benzerliklerin de altını çiziyor. Kavramsal belirlemeler – kavram ve anlamın sınırlarını belirleyen çizgiler, beden ve cinsiyetin sınırları, dilin sınırları, ülkeleri, bölgeleri ayıran sınırlar, çevirinin olanak-lı/sızlığı gibi çeşitli ayrımlarda ortaya çıkan aporiler serginin odak noktasını oluşturuyor.

Küratör: Deniz Güvensoy
Sanatçılar:
Žarko Aleksić
Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen
Deniz Beşer
İrfan Dönmez
Pınar Doğan
Berna Karaçalı
Sara Lanner
Serenay Şahin
Meliha Sözeri
Maria Trabulo
Anna Watzinger

Açılış: 3.06.2016 19:00
Kapanış: 18.06.2016 19:00
Adres: Friday Exit Gallery – Döblergasse 2 /16 EG 1070 Wien
Per & Cuma 17:00-20:00 / Cts 11:00-15:00

Yorumlar