Bağlantıda kalın

Genel

Arik Levy: Etkin Doğa

Arik Levy’nin ‘Etkin Doğa’ başlıklı İstanbul’daki ilk kişisel sergisi 08 Kasım – 07 Aralık 2013 tarihleri arasında Galerist’de. Sanatçının günlük yaşamda varolan konulara, duygulara, sosyal kodlara ve tabulara yönelik hassasiyeti, insan yapımı doğaya doğru bir dönüşümü ortaya koyuyor. Sergi, Arik Levy’nin son dönemde ürettiği heykeller başta olmak üzere resim, desen, video ve enstalasyonlarını içeren bir seçki sunuyor.

Arik Levy, sanat ve tasarımın bileşenlerine ilişkin kavramları sorgularken, iki terim arasındaki ayrım ve sınırların bulanıklığına ışık tutuyor. Sergi, Levy’nin en son işlerini keşfetme fırsatının yanı sıra yeni materyalleri kullanım biçimi ve bu yolla aktardığı ifadeleri de değerlendirme imkanı sunuyor. Sanatçı, ahşap, kâğıt, çelik, bakır gibi malzemelerin zenginliğinden bir kimyager yaklaşımıyla faydalanırken, önümüze koyduğu yalın biçimlerle, modern varlık ve hiçlik sorununa odaklanıyor. Levy’nin yapıtları, Konstrüktivizm ya da Suprematizm gibi kült sanat tarihsel tavırlara da selam veren bir temsilin ortaya koyduğu etkileşimli atmosferiyle, izleyicinin duyularını ve bünyesini harekete geçiriyor.

Doğa ve insan doğasını şaşırtıcı bir ilham kaynağı olarak gören Levy, kalıtsal özelliklerini geliştirmek, karşılaştırmak, oluşturmak ve anımsatmak için kendi genlerini de üretiminin içine katıyor. Bilimsel kodlama ve duygusal kalıtımı merkeze alan Levy’nin işleri, zaman ve boşluğun sınırları arasında seyahat ediyor. Evrimin sürekliliği ve dönüşümü esnasında dondurulmuş hissi veren elmas görünümlü ‘Rock’ Serisi, aklın ve doğanın katmanları olarak vücut bulurken, deneysel form anlayışı ile malzemenin yansıtıcılığını bir arada taşıyor. Levy, kimyasal element şemalarından ilhamla ürettiği ‘Love is All I Needed’ ve ‘Uncontrolled Muscle Makes Us Be Alive’ isimli işlerinde ise katı ve soğuk malzemenin karşısına koyduğu duygusal içerik ile karşıtlıkları tek bir ifadede birleştiriyor. ‘SolidLiquid’ isimli yumuşak formlu, üfleme cam işleriyle doğadaki cinsiyet bilinci ve uyumuna romantik bir göndermede bulunan sanatçı, ‘Etkin Doğa’ isimli sergisinde nesnelerin içindeki özneyi yansıtırken, izleyicinin kendi nesnelliğini sorgulaması ve duyumsaması için büyülü zeminler hazırlıyor.
Arik Levy’nin yeni eserleri ile eskileri arasındaki etkileşim, sanatçının işlerindeki çok boyutluluk ve gelişime vurgu yaparken, geriye dönük olarak kariyerinin izini sürmeye olanak sağlıyor.

Arik Levy Hakkında:
Sanatçı, teknisyen, fotoğrafçı, tasarımcı ve film yapımcısı gibi farklı nitelikleri taşıyan Arik Levy’nin tasarımcı kimliğine paralel yürüttüğü sanat çalışmaları ve adeta imzası haline gelen ‘Rock’ Serisi heykelleri öne çıkmakta.

“Dünya nesnelerle değil insanlarla ilgilidir” diyen ve 1988 yılında Avrupa’ya taşınan İsrail asıllı sanatçı, şimdilerde Paris’teki stüdyosunda üretimlerini sürdürmekte. İsviçre’deki Avrupa Sanat Merkezi’ndeki çalışmalarını takiben Endüstriyel Tasarım alanında da saygınlık kazanan Levy, Japonya’da, sergiler için ürün ve parça üretimine dair fikirlerini pekiştirdiği bir görevden sonra çağdaş dans ve opera alanında katkıda bulunmak üzere Avrupa’ya geri döndü. Bu noktada Levy’nin firmasını hayata geçirmesi, sanatçının ilk aşkı olan sanat ve endüstriyel tasarıma geri dönmesi ve bu alanda atılıma geçmesi anlamına geliyordu. Mobilya ve aydınlatma tasarımları ile dünya çapında tanınan Levy, aynı zamanda hi-tech giyim koleksiyonları ve aksesuarlar yaratıyor.

Etkinlik : Heykel, resim, video enstalasyon sergisi
Tarih     : 8 Kasım 2013
Mekan   : Galerist
Adres    : Meşrutiyet Cad. No: 67/1 Beyoğlu, İstanbul

Yorumlar