Bağlantıda kalın

Genel

Aşkın Mabedi

Antik Halikarnassos’ta ölümsüz bir aşk yaşandı ve destanlaştı dillerde. Artemisa ile Mausolos’un aşkı. Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Mausoleum bu ölümsüz aşk ile anılır.

Bugün milyonlarca insanın hem Bodrum’da, hem de İngiltere British Museum’da ziyaret ettiği bu anıt mezarda, büyük tarihi aşkın, acının, sadakat ve fedakarlığın izlerine rastlarız. Avukat, yazar Remzi Kazmaz; bu hikayede anıt mabedin nasıl büyük ve ölümsüz bir aşka dönüştüğünü anlatıyor.

Dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleom’un, İngilizler tarafından savaş gemisiyle götürülüp birçok parçasının İngiltere’de British Museum’da biraraya getirilip sergileniyor olmaları acısı, yazarı harekete geçirir. Mausoleum’un Türkiye’ye iadesi için kamuoyu oluşturmak adına “Aşkın Mabedi” kitabını yazar, imza kampanyası düzenler, belgesel çeker ve ayrıca AİHM’ne eserin Türkiye’ye iadesi için dava açar. Dava Ocak 2013’te görülecek.

Yazar, bu kitabında; tarih ve kültür kaçakçılığını anlatırken, dünyanın 7 harikasından biri olan ve bir aşkın ölüme karşı direnişini simgeleyen Mausoleum’u anlatıyor.

Yorumlar