Bağlantıda kalın

Avangard’dan Güncele Sanat

Sanat tarihçisi ve yazarı Nilgün Yüksel, Gümüşlük Akademisi’nde 24 Kasım’da başlayacak ve 4 hafta boyunca sürecek olan “Avangard’dan Güncele Sanat” isimli bir seminer vermeye hazırlanıyor.

Tanıtım ve Program:
Sanayi Devrimi sonrası toplumsal yaşam ve dolayısıyla sanat, radikal dönüşüm yaşadı. 20. Yüzyılın ilk yarısı avangardın ortaya çıkışına işaret ediyordu. Plastik sanatlar alanındaki öncü akımlar, hem görme hem düşünme biçimlerimizi değiştirdi. Henüz 1930’larda başlayan postmodernite tartışmaları 20. yy.’ın ikinci yarısında giderek sesini yükselterek sanat ve yaşamda karşılığını buldu. 21. yy. sanat alanında tam anlamıyla çoksesliliği ve yanyanalığı getirdi.

1. Hafta: Modernite ve Avangard: Kübizm, Fütürizm, Ekspresyonizm, Soyut sanat ve kaynakları
2. Hafta: Model Olarak Bauhaus, Kırılma Noktası Dada ve Gerçeküstücülük, 2. Dünya Savaşından Sonra Sanat, Soyut Dışavurumculuk
3. Hafta: Karşı Çıkış; Pop Art, Yeni Gerçekçilik, Kavramsal Sanat
4. Hafta: Sanatta Dönüşümler, Fluxus, Performans, Feminist Sanat
Program Sonu: 1990’larla birlikte sıkça karşımıza çıkan, postmodernite, yanyanalık, kültür, kimlik, öteki üzerinden örnek eser yorumlamaları.

* Ayrıntılı bilgi, kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org

Yorumlar