Bağlantıda kalın

Aysel Alver: Agoni Heykel Sergisi

Aysel Alver’in “Agoni” isimli kişisel heykel sergisi 09 Mayıs – 08 Haziran 2014 tarihleri arasında Galeri İlayda’da görülebilir.

Aysel Alver bu sergisinde “agoni” kavramı üzerinde duruyor. Temelde tıp alanında kullanılan, “ölmeden önceki an” anlamına gelen bu terimi Alver, yaşadığımız tarihsel süreçte ahlaki ve etik değerleri betimlemek için kullanmaktadır.

Bu sergisinin hazırlıklarına “Ahlaki çürüme ne zaman ve nasıl başlar?” sorusuyla yola çıkan Alver, bu çürüme sürecini insan ve değerleri bağlamında agoni bir zaman dilimi olarak yorumlamaktadır. Alver kesintiye uğrayan modernleşme ve aydınlanma sürecini dengesi bozulmuş hümanizm anlayışı ve deforme olmuş ahlaki ve etik değerler üzerinden tarif etmektedir.

“Diğer bir deyişle yozlaşma olarak da ifade edilebilecek bu sürecin oluşumunda, hükümetlerin ideolojik yapıları veya dini yaptırımları ile aile yapılarının çok büyük etkisi olmuştur. Bireylerin çocukluktan itibaren psikoseksüel gelişim süreçlerinin baskılanması veya müdahaleye uğraması ve evrensel ahlaktan mahrum bırakılarak yetiştirilmesi bu sürecin koşullarını hazırlamıştır. Toplumsal bir mesele haline gelen bu türden müdahalelerin yarattığı deformasyon ile ortaya çıkan patolojik denilebilecek kişiliklere dikkat çekmek gerekir. Benzer biçimde, bu yaptırımların daha sonraki süreçlerde özel ve kamusal alanlarda pekiştirilmesi yaşanan tahribatı derinleştirmektedir.” diyen Alver, agoni bir zaman dilimi olarak betimlediği bu türden ahlaki ve etik değerlerin yitimini galeri mekanında sergilediği eserlerde gerçekleştirdiği psikanalitik bir yaklaşımla izleyiciye deneyimletmek istemektedir.

 

Yorumlar