Bağlantıda kalın

Genel

Bayramiç 2. Tohum Şenliği

Doğal tarımın, doğal tarım ürünlerinin, tohumculuğun ve gıda güvenliğinin tanıtılması ve yaygınlaştırlması amacıyla düzenlenen Bayramiç Tohum Takas ve Yerel Ürün Şenliğinin 2.si 21 Nisan tarihinde düzenleniyor. Etkinlik içeriği şu şekilde:

08.00
YEREL TOHUMLAR TEMALI TRANS KAZDAĞI YÜRÜYÜŞÜNÜN KÜÇÜKKUYU’ DAN BAŞLAMASI
YEREL PAZAR VE KATILIMCI KURULUŞLARIN STANDLARININ AÇILIŞI
TOHUM TAKAS KAYIT MASASININ AÇILIŞI

9:00-12:00
TOHUM ÇALIŞTAYI (program altta)
Yer: BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

13:00-14:00
BAYRAMİÇ’TE BİR İLK; KADIN EL ÜRÜNLERİ PAZARI AÇILIŞI,
BELEDİYE BAŞKANIMIZ İSMAİL SAKİN TUNÇER’İN AÇILIŞ KONUŞMASI.
ÇİFTÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAŞKANI ABDULLAH AYSU’NUN KONUŞMASI
TRANS KAZ DAĞLARI YÜRÜYÜŞÇÜLERİNİN ŞENLİK ALANINA VARIŞI VE KUTLAMA.

14:00-15:00
TOHUM TAKASI

15:00-17:30
YEREL TOHUMLAR VE YEREL TATLAR PANELİ
Moderatör: Av. Özlem Güneri
Konuşmacılar:
DEFNE KORYÜREK- Slow Food , Fikir Sahibi Damaklar
İLHAN KOÇULU- Boğatepe Çevre Derneği
Prof. Dr. TÜRKER SAVAŞ- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. TAYFUN ÖZKAYA- Ege Üniversitesi
Dr. SEÇKİN KAYA -Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
MUSTAFA ÜLGEN-Bayramiç Yeniköy Kaz Dağları Ekolojik Yaşam ve Tohum Derneği

Sabah 9.00-12.00 arası gerçekleşecek TOHUM ÇALIŞTAYI programı

1.Oturum Başlığı:TOHUM VE TOHUMCULUK

Moderatör: Prof. Dr. Tayfun Özkaya
Ege Üniversitesi.
Konu Başlıkları;
*Tohumu tanıyalım
Köylük / Hibrit / GDO / Terminatör / Kısır
tohumlar nelerdir
aralarındaki farklar ve ayrımlar nedir?

*Tohumculuk Yasası
ne getiriyor?

*Gıda güvenliğimiz-Biyo çeşitlilik hakkı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

*Gıda Egemenliği tarifi ve tohumla ilişkisi

*Tohum ve tohumculuğa yaklaşımımız, sorumluluklarımız ve yaşamımız içine alma biçimlerimiz neler olmalı?
(Tohumu toprakta yaşatma ve bu tohumlardan yetişen gıdalarla beslenme vb.)

2.oturum başlığı:KATILIMCI SERTİFİKASYON
SİSTEMLERİ

Moderatör:Olcay Bingöl
Tohum İzi Derneği.
Konu Başlıkları;
*Katılımcı sertifikasyon
nedir / ne değildir?

*Organik Tarım sertifikası sistemi ile arasındaki fark nedir?

*Çanakkale’de bu sistemin kurulması için neler yapmalıyız?

*Pilot uygulama için ilk adım ne olmalı/ ne olabilir?

*Dünyadaki örnekler ; Hindistan Navdanya’lı çiftçiler, İtalya örneği Toskana bölgesi, La Campasina Çiftçi Hareketi

Yorumlar