Bağlantıda kalın

"Ben Sadece Bana Söyleneni Yaptım"

Sanatçı Extramücadele‘nin yeni çalışmalarından oluşan Ben Sadece Bana Söyleneni Yaptım isimli sergisi 26 Mart – 7 Mayıs tarihleri arasında Galeri Zilberman’ın ana mekanında izlenebilecek.

1997’de hayali siparişler üzerine çalışan bir proje olarak başlayan Extramücadele, siyasi ve popüler olana verdiği doğrudan referanslarla güncel yaşam kültürünün eleştirisini keskin olduğu kadar ince bir kavrayışla ele alıyor. Sanatçının yeni dönem heykel ve yerleştirmelerinden oluşan sergi, kadın ve cezanın ayrılmaz hale gelmiş ilişkisinden yola çıkarak itaat etmeye, acımasızlığın ilk kanunlarının yazılı olduğu arkaik kitaplara ve insanı köleleştiren borç kavramına doğru bir yolculuk yapıyor.

Sanatçı küresel olduğu kadar bölgesel konuları da kendine has sanatsal bir dille yeniden yorumluyor. Bilinen kutsalları ters yüz ederek insanlık için yenilerini tanımlıyor. Kadın, tüm simgeselliğiyle sergiye nüfuz ederken, inanç, ideoloji ve sosyal konular altında toplanan başlıklar, sergiye adını veren bir zincirin parçaları gibi birbirine eklemlenerek sonsuz esaretin kaygan zeminini hazırlıyor.

Bir büyük özgürlük yanılsamasıyla gelen neoliberal ekonomilerin dayattığı tüketim kültürünün kutsadığı dünyanın toplam borcu, bol sıfırıyla yeni kutsalı oluşturuyor. Borcuna göre konum belirleyen günümüz insanı, bu yeni biat içerisinden çıkışını farklı bir itaatte arıyor. Bu itaat gerek cinsiyetler arası eşitsizlik gerek de geçmiş ve günümüze ait inanç referanslarıyla birbirinin içine geçerek şekil ve yer değiştiriyor.

Sanatçı bu sergiyle ilgili şunları aktarıyor:
Borcun kutsal olduğu, itaatin huzur verdiği, farklılıkların cemaat gücüyle ezildiği, cezanın egemeni belirlediği bu cehennem alemin en sefil yaratığı ise binlerce senedir kadın… Bu cehennemde mesuliyet almadan günlerini dolduranlar için bu alemi, bir gül bahçesi zannetmek hiç de zor değil. Ne de olsa vakti geldiğinde ‘ben sadece bana söyleneni yaptım’ diyebilecek olmanın lanetli huzuru var kalplerinde. Yoksa kalp yerine vicdan mı demeliydik? Faka içgüdüsel isteklerini doyuramayan ve dolayısıyla haz ile ilgili gelişimini tamamlayamamış bu hasta kalabalığın vicdanı olabilir mi? Evet, aşk ve matematiği bir araya getirmek şiirsel ve devrimci bir arzu, fakat 2015’te Türkiye’de şiddetten ölen kadınların sayısı 289 ve dünyanın toplam borcu ise 230 trilyon dolar.

Çizgisel bir anlatının kendi uzamını oluşturduğu, fikir ve çağrışımların yan yana gelerek sessizce çarpıştığı bu seçki, bir büyük çöküş fikrinin altını neşeyle çiziyor. Sıradan, işlevlerinden emin olduğumuz nesneler kendilerine ait olmayan sahici masallar anlatırken, birazdan ayağının altından çekilecek halıdan habersiz izleyiciyi dinlemeye davet ediyor. Ben Sadece Bana Söyleneni Yaptım 26 Mart – 7 Mayıs 2016 tarihleri arasında görülebilir.

Extramücadele(İstanbul, 1970) Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Ana Sanat Dalı’ndaki eğitimini 1998 senesinde tamamlar. Sanatçı İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Gerçekleştirdiği son dönem kişisel sergileri:
Volta 11, Basel, 2015;
Gökyüzünde Tanrı Yok Kuşlar Var (Galeri NON, İstanbul, 2014);
Bunu Ben Yapmadım Siz Yaptınız (Galeri NON, İstanbul, 2010);

Yorumlar