Bağlantıda kalın

Berkay Buğdanoğlu, Grigori

Berkay Buğdanoğlu’nun Grigori isimli kişisel sergisi 29 Mart – 28 Nisan 2013 tarihleri arasında Mixer’de görülebilir.

Sanatçının son dönem çalışmalarını içeren sergisini, lüks tasarım markalarının demode olmuş ve bu nedenle çürümeye bırakılmış tabelalarını yıkım estetiğini vurgulayan bir görsellik üzerine kurgulayarak ortaya koyuyor.

Sergi Tanıtımı:

Pasifleştirilen toplumlarda zamanla bireyler hareketsiz homojen yapılara dönüşmektedir. Küçük reaksiyonlar ile bu edilgen yapı değiştirilmeye çalışılsa da kemikleşmiş sistem yüzünden hareket etmek zorlaşmaktadır. Bu yapılanmalar içerisinde oluşan bozulmalar ve çözümlemelerin sonucunda varoluşsal olarak birey, içinde yaşadığı topluma dair aidiyet duygusunu yitirir.

Buğdanoğlu’nun çalışmalarında mekanın belirsizliği ekseninde değişkenlik gösteren kimlik kendi varoluş yolunu arayan konumda olarak görselleştirilmiştir. Berkay Buğdanoğlu’nun resim çalışmalarından oluşan kişisel sergisi lüks tüketimin bireyin bedensel ve ruhsal eylemlerinde ortaya çıkardığı zıtlıklar üzerine odaklanmıştır. Sanatçı, çalışmalarında hazır halde bulduğu ya da aldığı metal tabakaların yüzeyine çalışmalarını yapmaktadır. Çalışmalar eskimiş metal tabakalara tarihsel bir kimlik kazandırdığı gibi kompozisyonlara da yeni bir benlik katmıştır.

Berkay Buğdanoğlu, sanat eğitimini Maryland Institute College of Art’ta David Jacobs ve C.V. Starr bursları ile tamamladı. 2007 – 2011 yılları arasında ABD ve Doğu Avrupa’yı serbest olarak animasyon ve illüstrasyon yaparak dolaştı. İlk kişisel sergisini “01; Ante Bellum” Mayıs 2012′ Mim Art & Antiques’de açtı.

Adres: Mixer, Boğazkesen Cad. No: 45 Bodrum Kat Tophane Beyoğlu İstanbul
Tel: 0 212 243 54 43

Yorumlar