Bağlantıda kalın

"Bizzat Hallediniz"

2 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Depo‘da gezilebilecek olan “Bizzat Hallediniz” sergisi, Ermenilerin binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan koparılışının 100. yılı vesilesiyle, bu konudaki tarihsel hakikatleri kamuoyunun gündemine getirmeyi hedefliyor.

Babil Derneği tarafından hazırlanan sergi, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 1915 Ermeni “tehcirini” resmi belgeler üzerinden inceliyor. 1915’in ana aktörlerinin kimler olduğunun ve nasıl bir ortamda hangi yollarla gerçekleştiğinin izini sürüyor.

“Bizzat Hallediniz” sergisi, Ermeni “tehciri” sırasında Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın Osmanlı vilayetlerine yazdığı telgraflar ve bölgelerden gelen cevaplar üzerine kurulu. Belirli bir bölümü araştırmacılara açık olan Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’ndeki yaklaşık 800 telgraf incelenerek hazırlanan sergi, öncelikle bir arşivi daha geniş kesimler için görünür kılıyor. Ayrıca “tehcir” kapsamında çıkarılan yasa ve talimatnameler, tanık anlatımları, dönemin gazeteleri ve Divan-ı Harb’de açılan davaların sonuçları ile tutanaklardaki ifadeler aracılığıyla 1915’i tasvir ediyor.

Danışmanlar: Doç. Dr. Bülent Bilmez, Hera Büyüktaşçıyan, Dr. Tolga Cora, Doç. Dr. Fuat Dündar, Asena Günal, Yrd. Doç. Dr. Ohannes Kılıçdağı, Dr. Yektan Türkyılmaz

Yorumlar