Bağlantıda kalın

Çapraz sorular

On ikinci dünden vakitsiz acılar
Zehirli gömlek, nefsini tutan sofu,
Avuntusuz bir gece, ölüme yatmış bir sokak

Bir satır yazı, bir ıslık sesi
Kafamın içinde geçmiş, on ikinci dün…

Her şeyi büyüten akıl
Hiçbir şey olmak istemeyen bir eşya
(Dünyanın tüm hayalleri yetmez o eşyaya)

Tütüncü ve o biçimsiz eşya…

Zayıf ve yorgun bir yüz geldi
Esmedi rüzgar, dağılmadı kasvet,
ölünmüş…

Kalanlar birbirimizi sevebiliriz dediler
On ikinci dünden serzeniş,
zehirli gömlek bir de ben…

Ölü,
Sessiz ve sebepsiz bir yalnızlık
Ölüme yatmış bir sokak

Acıdan acıya, ölümden ölüme düşen ben
Kendi karanlık gecesine düşen bir acı…

Hiç öğrenememiş ve hiçbir şey öğretilememiş bir çocuğa
(Hiçbir şey değil)

Bu çapraz sorular
Güvensiz muhtaç günler kaldı

Rengin Özesmi

 

resim : joan miro

Yorumlar