Bağlantıda kalın

Çernobil'i Unutma, Nükleere Bulaşma

26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil’de gerçekleşen nükleer felaketin 27. yılında Taksim’de protesto ve yürüyüş düzenlendi. Taksim Meydanı’nda gösteriler ile başlayan yürüyüş Galatasaray Lisesi önündeki basın açıklaması ile son buldu.

Karadeniz İsyandadır Platformu‘nun hazırladığı bildiride Çernobil’den yayılan plütonyumun radyoaktif etkisinin 240.000 yıl süreceği vurgulanarak, Avrupa’nın radyasyon miktarı yüksek olduğu gerekçesiyle almadığı fındık ve sütün devlet eliyle okullarda dağıtılmasına dikkat çekildi. “Artık güvenli nükleer reaktörler yapıyorlar”, “Nükleer santraller yapılmazsa karanlıkta kalacağız gibi” gerekçelerin inandırıcılıktan uzak kaldığı belirtildi.

Ayrıca, nükleer santrali yapılması planlanan Sinop, Mersin, Trakya ve henüz açıklanmayan başka yerlerin nükleer atık çöplüğüne dönüştürülmeye çalışıldığı, böylece kendi ülkelerinde üretim yapamayan Alman, Fransız, Japon ve Rus (Mersin Akkuyu santrali Çernobil felaketinin sorumlusu Rus Rosatom’a verildi) kökenli nükleer enerji şirketlerinin iştahlarının kabartıldığı vurgulandı.

Yorumlar