Bağlantıda kalın

Dosya

Cinsel Sapmalar (Parafililer)

Cinsel uyarılma ve orgazm için, alışılmadık nesneler, eylemler veya durumları içeren tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantezi veya davranışların zorunlu olması ile karekterize bozukluklardır.

Bireylerin cinsel sapmalara benzer fantazileri olabilir ancak parafili tanısı alması için sık tekrarlanması ve yapmadan durulamayan davranışlar haline gelmesi gerekir. Genellikle birden fazla parafili bir arada görülebilir ve böyle bir kişilik örüntüsü kişilik bozukluğu veya şizofreni gibi başka psikiyatrik hastalıklara da işaret eder. Cinsel suç işleyenlerde, en az 2 parafiliye rastlanır. Parafili sıklıkla erkeklerde 15- 25 yaşları arasında görülür.

DSM-IV’e göre bir davranışın cinsel davranış bozukluğu olarak nitelendirilebilmesi için;

– İnsan olmayan objelerin kullanılması,
– Kişinin cinsel partnerine ya da kendisine ciddi anlamda acı vermesi,
– Partnerini ya da kendisini aşağılayıcı davranışlarda bulunması,
– Cinsel davranışların; çocuklara, insan ya da canlı olmayanlara veya rızası olmayan yetişkinlere yöneltilmesi ölçütleri ele alınmaktadır.

En sık rastlanan parafili türleri:

Egzibisyonizm (Teşhircilik): Kişinin bedenini, özellikle cinsel organını (genellikle ereksiyon halindeki penis) göstermek için önüne geçemediği bir gereksinim duymasıyla karakterize parafilidir.

Fetişizm (Yalnızca belirli nesnelerle uyarılabilme): Aslında cinsel anlamı olmayan fakat birey için simgesel ve cinsel çekicilik kazanmış bir nesneyle cinsel doyum tutkusudur. Örneğin; çorap, ayakkabı, kalem, mendil, topuk gibi nesneler bilinen fetişist nesnelerdir.

Transvestik fetişizm: Karşı cinsin kıyafetlerini giyerek cinsel haz alma durumudur.

Frötterizm (Sürtünmecilik): Genellikle erkeğin orgazm amacıyla penisini tamamen giyinmiş kadının kalçalarına ya da vücudunun diğer kısımlarına sürtmesi ile belirlidir. Hareket genelde kalabalık yerlerde meydana gelmektedir, özellikle metro ve otobüslerde sık görülür.

Pedofili (Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel ilgi): En azından 6 aylık bir süre içerisinde 13 yaşında veya daha küçük çocuklara karşı tekrarlayıcı şiddetli cinsel istekler veya uyarılmalar olması durumudur.

Ensest: Aralarında birinci derecede kan bağı bulunan, evlilikleri yasalar ile engellenen (anne-oğul, baba-kız, dede-torun, kardeşler gibi) akrabalar arasındaki cinsel ilişkidir.

Mazohizm (Acı çekerek/aşağılanarak uyarılabilme): Kişi cinsel ısrarlarla ve küçük düşürülme, dövülme, yaralanma yani acı çektirme hareketlerini içeren tekrarlayıcı fanteziler ile ilgilidir.

Sadizm (Acı yaşatarak/aşağılayarak uyarlabilme): Başka birinin psikolojik ya da fiziksel olarak ıstırap çekmesi eylemi (taklit değil gerçeği) ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması durumudur.

Voyörizm (Röntgencilik, gözetlemecilik): Bir başkasını giyinip soyunurken, çıplak ya da cinsel ilişki sırasında izleyerek cinsel haz alma durumu.

Nekrofili: Cesetlere yönelik cinsel ilgi, ölülerden cinsel haz alma saplantısıdır.

Zoofili: Hayvanlara yönelik cinsel karşı cinsel istek duyma.

Telefon Stokolojisi: Açık seçik telefon konuşmaları ile uyarılabilme.

Asfiksifili: Bir başkası tarafından boğulma eylemi sırasında cinsel haz alma durumu.

Koprofili (Dışkıya yönelik cinsel ilgi): Cinsel tatmin için, partnerinin üzerine dışkılamak, partnerinin kendi üzerine dışkı yapması, dışkı yemek ile ilgili arzularla ilişkilidir.

Ürofili (İdrara yönelik cinsel ilgi): Ürofili partnerinin üzerine işeme veya parnerinin kendi üzerine işemesi arzuları ile ilişkili cinsel tatmin ile ilgilidir.

Agalmatophilia: Nü heykelden veya vitrin mankenlerinden kaynaklanabilen cinsel uyarım.

Parafili olgularının toplumda rastlanma sıklığı ile ilgili güvenilir ve kapsamlı epidemiyolojik araştırmalar bulunmamaktadır. Bu tür cinsel bozukluklara karşı varolan toplumsal tepki, bu olguların adli ve idari zorunluluk durumları dışında, tedavi ve yardım amacıyla hekimlere başvurusunu engelleyen önemli bir etken olmakta, böylece bu sorunların rastlanma sıklığı bilmemektedir. Ayrıca, başvuruların azlığı bu sorunların psikolojik ve farmakolojik tedavileri konusundaki deneyimlerin çok kısıtlı kalmasına neden olmaktadır.

Parafililerin Etiyolojisi:

Freud’a göre; yetişkinlikte görülen cinsel davranış sapmaları, çocuğun Oidipal dönemde karşılaştığı sorunlarla yakından alakalıdır. Erken çocukluk yıllarında cinsellikte ortaya çıkan bazı problemler, yetişkinlik döneminde, kendini göstererek o yıllara doğru bir gerilemeye yol açar ve bu tarz sapmalar görülür.

Başka görüşlere göre bireyselliklerine kavuşamamış ve otoriter anne imgesinden kurtulamamış kişiler, kimliklerini sürdürememe korkusunu yenmek ve kafalarındaki imgelere karşı bir zafer kazanmak için, bu sapmalara yönelirler.

Parafililerde Tedavi:

Bu hastalarda tedavinin başarısı, genel olarak kişilik gelişimi ve olgunluk düzeyiyle paralellik gösterir. Kişilik gelişimi daha ileri düzeylerde olan, ciddi bir kişilik bozukluğu olmayan hastalarda, tedavi daha kolay ve başarılı iken ağır kişilik bozuklukları gösteren kişilerde tedavi çok daha uzun sürer. Hastanın tedavi motivasyonunun yüksek olması da tedavi başarısını etkilemektedir.

Yorumlar