Bağlantıda kalın

Genel

Çöp toplama alanları ve vahşi depolama tekniği

Ülkemizde bazı büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin tamamı evsel katı atıkları karışık şekilde toplamakta ve vahşi depolama tekniği uygulamakta. Bunun için genelde rastgele seçilmiş ve yerleşim merkezinin dışında ya da zamanla gelişme sahası içerisinde yer alan sahalar kullanılmakta. Vahşi katı atık depolama sahaları, yüzey ve yer altı sularının, havanın ve toprağın kirlenmesine yol açmakta, ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmakta.

Bu sahaların kapatıldıktan sonra bile yeraltı suyu kirlenmesi, yangın ve patlama riskleri açısından 30 – 40 yıl süreyle olumsuz etkileri görülebilmekte…

Vahşi depolama tekniğinin zararları şu şekilde sıralanabilir:
• Çöpler etrafa dağılarak ve geniş bir alanı kirleterek görüntü ve çevre kirliliği oluşturur.
• Çöp sahasında rüzgarın da etkisi ile oluşan toz bulutları çıkan gazlarla beraber hava kirliliğine sebebiyet verir.
• Çöplerden oluşan metan gazı toplanmadığından patlama riski oluşturur ve yangınlar meydana gelebilir.
• Çöplerden çıkan kontrolsüz gazlar çevredeki bitki ve diğer canlılara tesir eder.
• Oluşan çöp sızıntı suları yer altı ve yer üstü sularına karışarak kirletir.
• Bu sahalar fare, sinek ve diğer zararlılar için bir barınma ve üreme yeri oluşturacağından halk sağlığını tehdit eder
• Vahşi çöp sahalarında büyük boyutlu şev kaymaları meydana gelir.

derik-gece

Vahşi depolama alanlarının yol açtığı bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için bu alanlarda peyzaj onarımı yapılması en etkin çözüm olarak öneriliyor. Bu alanlarda oluşan çevresel faktörler, zehirli gazlar, atık sular vb. alandaki bitkilerin yetişmesini direkt olarak etkileyebilir. Bitkilendirme esnasında karşılaşılabilecek bu tür sorunlar, alan için uygun bitki türlerinin dikkatli seçimiyle önlenebilir. Aynı şekilde bu tür sahalar için zorluklara karsı koyabilen, kuraklığa dayanıklı ve sorunu olmayan odunsu ve otsu türlerin seçilmesi öncelikle düşünülmesi gerekenlerden.

Vahşi depolama alanlarının ıslahı çalışmasında öncelikli olarak mevcut durumun iyi analiz edilmesi maksadıyla alana ait tüm bilgi ve verilerin toplanması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Alana ait döküm öncesi ve sonrası haritalar, alan ve çevresine ait fotoğraflar, çevredeki yerleşim yerlerine ilişkin bilgi temin edilmelidir. Ayrıca, alanın hangi tarihte kullanılmaya başladığı, kaç yıldır atık döküldüğü, dökülen atığın kaynağı ve tipi, sahanın dolgu yüksekliklerinin belirlenmesi gerekiyor.

mardin-derik-cop-toplama-alani-2Mardin İli Derik İlçesinden Rıdvan Sever’in bildirdiğine göre; ilçenin en büyük sorunu olan ve yıllardır halka ciddi sağlık ve çevre sorunları yaşatan çöp toplama alanı güncel bir örnek teşkil ediyor. 4 yıldan bu yana İlçe merkezine yaklaşık 3 Km mesafede vahşi depolama tekniğinin uygulandığı alan halka ciddi sorunlar yaşatıyor. “Düzenli” olarak yanan çöp alanından yayılan duman ve koku ilçenin tamamını kapsamakta. Hem gece hem gündüz olmak üzere yaşamı son derece olumsuz yönde etkilemekte. Belediye tarafından Mayıs ayı sonunda soruna bir çözüm getirileceğine dair açıklama yapılmış olmasına rağmen henüz bu yönde bir çalışma göze çarpmıyor.

Yorumlar