Bağlantıda kalın

Deniz Gökduman, Yabancı

Sanatçı Deniz Gökduman’ın son dönem çalışmalarından oluşan kişisel sergisi “Yabancı” 13 Mart – 6 Nisan 2013 tarihleri arasında Art Suites Gallery Beyoğlu’nda görülebilir…

Sergi Tanıtımı:

“Figüratif çalışmalarıyla bilinen Deniz Gökduman’ın eserlerini içerdiği konu bakımından politik ve günlük hayat izlenimleri olarak iki ana başlıkta değerlendirmek mümkündür. Politik eserlerinde genellikle gündeme yönelik eleştirilere ve önemli simaların portrelerine yer veren sanatçı, günlük hayattan esinlendiği çalışmalarında çoğu kez kadın figürünü tercih eder. Kimi zaman erotik çağrışımlara göz kırpsa da Deniz Gökduman’ın kadın figürlerini güzelliğin yeryüzünde vücut bulmuş hâli olarak yorumlamak mümkündür. Çalışmalarında ışık ve gölgeye renklerle müdahale eden sanatçının resimlerinde, renkler kadar harfler ve rakamlar da estetik açıdan önem taşır.

Çoğu kez bir yazar veya şairden alıntıladığı sözleri dağınık bir şekilde serpiştiren sanatçı–resmin içeriği ile bağlantılı olup olmamasını önemsemeden-bu yolla sevdiği isimlere göndermede bulunur. Hayatın, toplumsal koşulların, toplumun baskısı altında ezilen insanın, özellikle kadının, parçalanmış ve kendine yabancılaşmış ruhunu, parçalanmış imajlarla görselleştirmeye çalıştığı eserlerinden oluşan ve Albert Camus’dan ilhamla Yabancı adını verdiği bu sergisinde de Deniz Gökduman izleyicisini hem görsel hem de düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor.”

Şafak Güneş GÖKDUMAN

1976 Balıkesir doğumlu olan Deniz Gökduman Lisans Eğitimini M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Prof. Dr. İsa Başlıoğlu ve Prof. Dr. Ramiz Aydın’ın atölyelerinde, Yüksek Lisansını İTÜ Görsel ve Çevresel Sanatlar bölümünde tamamlamıştır. Halen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Görevlisi Dr. olan Deniz Gökduman, M.Ü. Eğitim Bilimleri Enst. Resim Öğretmenliği Böl. Doktora Tezini bitirmiştir.

Ulusal ve Uluslararası birçok sergilerde yer almış olan sanatçının çeşitli koleksiyonlarda ve müzelerde de eserleri bulunuyor.

Adres: Art Suites Gallery 
İstiklal Cad. Balo Sokak No:40 Beyoğlu İstabul

Yorumlar