Bağlantıda kalın

Deniz Sağdıç Resim Sergisi

Deniz Sağdıç‘ın Düş ve Gerçek serisinin ‘Kadın : Mülk‘ başlığı altında devam ettirdiği çalışmalarından oluşan sergisi 05-23 Kasım 2013 tarihleri arasında İş Sanat İzmir’de görülebilir.

Sergi Hakkında:

Kadın figürünün metalaşma olgusu, kültürel ve toplumsal alanın en yoğun etüt edilen sorunsalıyken, yine aynı figür öteden beri sanatın birincil biçim tercihidir. Küresel kültür endüstrisi kadın figürünü yeni kitle tüketim yönlendirmeleri içine kaynaştırmakla kalmamış, bu yönlendirmelerin başat unsuru olarak kullana gelmiştir. İnsan algılamaları bu kullanıma o kadar yoğun maruz kalmaktadır ki, kadının metalaştırıldığı en soğuk imgeler bile günlük hayatın olmazsa olmazları arasındadır. Bu metalaştırma çoğu halde gelenekten de güç alarak, o metanın tüketimini gerçek anlamda tüketip yok etmeye kadar götürmektedir. Çalışmalarımda: tüketilen olarak kadının, günümüz tüketim unsurları gibi önce ambalajlanarak, nihayetinde hunharca tüketilişine tekrar bakmak istedim.”

Adres: İş Sanat İzmir, Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi, No:2 Konak, İzmir

Yorumlar