Bağlantıda kalın

Depo (Tütün Deposu)

Depo, Türkiye ve bölgeyi ilgilendiren sosyal ve politik meseleler üzerine sergilere ev sahipliği yapar. Sergi programında her yıl ortalama altı büyük grup sergisine ek olarak daha küçük ve kişisel sergilere de yer verilir.

Şimdiye kadar düzenlenen sergilerde irdelenen meselelerden bazıları, sanat ve politika arasındaki ilişki, bölgede zemini milliyetçilik olmayan bir dayanışma kurmakta sanatsal işbirliklerinin rolü, kentsel dönüşüm, insan hakları, azınlık hakları, sosyal travmalar ve bunlarla baş etmede sanatın rolü, barış ve geçmişle yüzleşmedir. Her sergi sırasında sanatçıların ve düzenleyicilerin izleyicilerle bir araya geldiği ve konuşma fırsatı bulduğu bir etkinlik düzenlenmektedir.

Tartışmalar
Depo’da düzenlenen tartışmalar eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi ve sadece kültürel ve akademik alanlardan değil farklı kuşaklara mensup ve farklı geçmiş deneyimlere sahip insanlar arasında ortaklıklar kurulmasına vesile olmayı amaçlar. Depo, ara ara düzenlenen tartışmaların yanı sıra 2010 yılında Mürüvvet Türkyılmaz tarafından düzenlenen ‘Açık Masa’ adlı aylık tartışma programına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Açık Masa İştirak tartışma programının ilk yılında, davet edilen sanatçılar, küratörler, kolektifler, eleştirmenler ve farklı alanlarda çalışan kişiler tarafından yapılan tartışmalarda odaklanılan konulardan bazıları sanatın mutenalaşma süreçlerindeki rolü, militarizm ve savaş ekonomisi, sanat eleştirisi, kamusal alanda sanat pratikleri, katılımcı sanat ve küratörlük pratiğidir.

Gösterimler
Depo’da iki yıldır devam eden SaturDox Belgesel Buluşmaları programında Türkiye’de yeni üretilen belgesellere ve dünya belgesel sinemasının çarpıcı örneklerine yer veriliyor. İki haftada bir Cumartesi akşamları yapılan gösterimlerin ardından belgesellerde ele alınan meselelerle ilgili çalışan aktivist ve akademisyenlerin katıldığı tartışmalar düzenleniyor. Documentarist ile işbirliği içinde hazırlanan SaturDox Belgesel Buluşmaları programında şimdiye kadar dünyada ve özellikle Depo’nun odaklandığı bölgede, insanlığın yaşadığı koşullara tanıklık eden belgeseller izlendi. Saturdox’un, Depo’nun güncel sanat çevresi dışındakilere ulaşma ve bölgesel ve ulusal politik ve sosyal meselelerle ilgili tartışmaların yapıldığı akademi dışında bir alan açma hedefine önemli bir katkısı oldu. Depo ayrıca sanatçı videoları ve filmlerden oluşan gösterim programlarına da ev sahipliği yapıyor.

Adres: Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane 34425 – İSTANBUL

Yorumlar