Bağlantıda kalın

Genel

Dinamo, Genç Sanatçılar Sergisi

16 genç sanatçının eserlerinin bir araya gelmesi ile oluşan Dinamo, Genç Sanatçılar Sergisi 9 Mart – 3 Haziran 2013 tarihleri arasında Swissotel Büyük Efes’te görülebilir.

Dinamo 1 adlı sergi, ismini durağan enerjinin elektrik enerjisine geçmesinden, Swissotel Büyük Efes’te sanat etkinliklerinin yeniden başlamasından ve genç sanatçıların üretimlerinde var ettiği enerjiyi sergiye aktarmasından alıyor. Her yıl gerçekleştirilmesi düşünülen bu sergide 16 genç sanatçının eserleri yer alıyor ve her biri kendi sanat üslubu ile eserlerinde farklı bir hikayeyi anlatıyor.

Sergi Tanıtımı:

Sanatsal içeriği ve mimari yapısı ile bir efsane haline gelen Swissotel Büyük Efes yıllar önce başlaşmış olduğu sanat etkinliklerine yeni bir boyuta taşıyarak devam etmektedir. Bu etkinliklerinde, bir süreklilik oluşturacak şekilde genç, usta sanatçıların sergilerinin yanı sıra, sanatta sosyal sorumluluk projesi kapsamında sergi salonlarında her sene bir üniversiteyi ağırlayacaktır. Aynı zamanda bir sanat oteli olan Büyük Efes, kültür ve sanat seminerleri düzenleyip, sanat turları gerçekleştirmeye devam edecektir.

Büyük Efes Sanat işbirliğinde, Kültür ve Sanat Yöneticiliğini Meriç Aktaş Ateş’in üstlendiği bu özel serginin açılış kokteyli 8 Mart, saat 18:30’da Swissotel Büyük Efes’in ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

9 Mart saat 11:00’da Swissotel Büyük Efes Kordon 1 salonunda genç sanatçıların ve İzmirli sanatseverlerin katılımıyla başlayacak olan sanat yazarı Halilhan Dostal’ın “Koleksiyon Sanat Pazarı ve İletişim” konu başlıklı ilk sanat söyleşisi, 13:00’te Arkas Sanat Merkezi’ndeki sergi ziyaretiyle sona eriyor.

Dinamo 1, resimlerin ardındaki hikayeleri keşfetmek isteyen sanat severleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Sergide yer alan 16 genç sanatçı:

Cenk Akaltun, Haydar Akdağ, Abidin Müslüm Baysal, Abdulkerim Bozan, Onur Fendoğlu, Silver Gözütok Güçlü, Cemil Özçelik, Hakan Özdil, Ezgi Özkılıç, Sevim Özyurt, Deniz Sağdıç, Tuncay Topçu, İsmail Üner, Erkan Yaprakkıran, Bülent Yavuz Yılmaz, Semih Zeki.

Sanatçı Gülten İmamoğlu bu sergideki sanatçıları şu cümlelerle ifade etmiştir:

Toplam 16 sanatçının katılımıyla oluşan sergide, çalışmaların figüratif, realist, soyut ve kavramsal olarak gruplanabildiği görülmektedir. Bu ana bölümler de kendi içinde farklı nüanslar içermektedir. Sergiye katılan sanatçıları üslupları bakımından tek tek ele aldığımızda, bütünde figüratif ağırlıklı çalışan genç sanatçılarımızın insana dair farklı sorunsallardan hareket ettikleri ve farklı anlatım dili benimsedikleri görülüyor.

Deniz Sağdıç’ın düşle gerçek arasındaki gidiş gelişleri konu aldığını, Erkan Yaprakkıran’ın figürün estetik algısı üzerine daha ekspressif bir tavır ile kurgular oluşturduğunu, Silver Gözütok Güçlü’nün ise fotogerçekçi resim dilini yaşamsal realite ifadesiyle örtüştüren bir tutum sergilediğini görmekteyiz. Ezgi Özkılıç’ın portrelerindeki sorunsallık gerçek dünya ile insanın iç dünyası arasındaki çatışmada temellenirken, Abidin Müslüm Baysal’ın temel sorunsalını sınırları belirlenmiş insan ve insanlık halleri, anlam ve değer karmaşası oluşturmaktadır. Hakan Özdil, çağın parçalanmışlığının, insanın kendi parçalanmışlığına olan etkisini irdelerken, Bülent Yavuz Yılmaz’ın resimleri ise daha izlenimci tattaki armoni ve ritim algısıyla üretilmiştir.

Semih Zeki’nin doğayı ve mimari konstrüksiyonu iç içe kullanarak, insanın parçası olduğu doğa ile olan ilişkisini ve boyut içinde başka bir boyut yaratma arzusunu, Abdulkerim Bozan’ın cinsiyet, kimlik, şiddet, ötekileştirme ve aidiyet kavramlarını bambaşka bir dille daha kavramsalcı bir tutumla irdelediği, Sevim Özyurt’un ise insan varoluşunu kolaj tekniği ile yorumladığı görülmektedir.

Soyut ağıtlıklı grupta Haydar Akdağ, organik doku ve lekelerin hakim olduğu lirik bir dil ile sürmekte olan evrenin mücadelesini anlatırken, Onur Fendoğlu’nun yerel özlerden beslenip, geleneksel üsluba hakim, lirik soyut anlatım diline ulaştığını görüyoruz. Tuncay Topçu’nun devinimi yüksek, soyut dışavurumcu tavırla ürettiği monokrom renk ağırlıklı resimleri, Cenk Akaltun’un ise yaratılışı sorgularken, tabiatta her materyali bünyesinde barındıran birçok ruhani organizmanın varlığına gönderme yapan resimleri sergileniyor.

Cemil Özçelik’in detaya ve dokuya odaklı soyutlamaları, biçimi keskin, sert ve rahatsız edici duruşundan kurtarıp, farklı bir ruh ve duyarlılıkla ele alınıyor. İsmail Üner ise geleceği daha iyi kurgulamak isteyen sanat anlayışıyla, geçmiş-bugün-gelecek arasında zaman ve mekan kavramının farklı boyutlarına ve günümüze göndermeler yapmaktadır.

“Büyük Efes Sanat” Etkinlik Programı ve Kayıt Bilgileri:

“Koleksiyon, Sanat Pazarı ve İletişim” konulu söyleşi
Konuşmacı Halilhan Dostal (Sanat Danışmanı ve Yazar)
9 Mart 2013, Cumartesi, 11:00
Swissôtel Büyük Efes, Kordon 1 Salonu

Arkas Sanat Merkezi’nde küratörü Halilhan Dostal ile
“Naci Kalmukoğlu Retrospektifi” Sergi Gezisi
9 Mart 2013, Cumartesi, 13:00
Söyleşi ve Gezi için
Kayıt: 0232 414 50 55

Rehberli Büyük Efes Sanat Koleksiyonu Gezisi
Yıl boyunca
Kayıt: 0232 414 51 76

 

Yorumlar