Bağlantıda kalın

Doğu Çankaya, Yeni?Dünya Düzeni

Doğu Çankaya’nın YENİ?DÜNYA DÜZENİ”  isimli sergisi 03 – 24 Aralık 2012 tarihleri arasında Teşvikiye Galeri/Miz’de görülebilecek…

Çalışmalarında ağırlıklı olarak ahşap üzerine karışık teknikler kullanan Doğu Çankaya’nın kullandığı malzemelerin çeşitliliği bu seride de ayrımsanıyor. Ana malzeme olarak ahşabı kullanan sanatçının bu tutumu çevreci ve hiperbarik doktor kimliğinin bir uzantısı olarak yansıyor.

Sergi Tanıtımı:

Frankfurt Okulu düşünürleri Theodor Adorno ve Max Horkheimer, birlikte kaleme aldıkları “Aydınlanmanın Diyalektiği” adlı eserlerinde, bugünün dünyasının açmazlarını tahlil ederler. Çankaya’nın sergi başlığında yer alan “YENİ?DÜNYADÜZENİ” ifadesi de adeta bu yeni(?) düzenin sanatsal düzlemde yeni baştan düşünümü olarak tanımlanabilir.

Otobiyografik ögelerin de zaman zaman kullanılan malzemelerin oluşturduğu katmanlar arasından kendini gösterdiği “Yeni?DünyaDüzeni”, bu yeni dünyanın, doğa-kültür ikili karşıtlığı üzerinde temellendiği gözlemi üzerine kuruludur. Yeni “kültür”, doğanın ayaklar altına alınmasıyla “yükselmiştir”.

Yeni resim dizisinde üçüncü boyutu oluşturan küçük hayvan figürleri yakından incelendiğinde bu hayvanların yaralı ve eksik olduğu ayrımsanır. Bu hayvanlar deney hayvanlarıdır ve tıp biliminin gelişimine, kobay olarak, yarım kalarak ve ölerek hizmet etmektedir.

Hayvanların trajedisini, resimlerde bir anlatıcı ya da üst ses olarak Doğu Çankaya resimlerinde sık sık karşımıza çıkan bir baykuş-kedi anlatır aslında. Baykuşun bilgeliği, kedinin dayanıklılığı, insan zulmüne karşı hayvanlar dünyasının sağlam duruşunu simgeler gibidir. Kısaca, Doğu Çankaya, hiç de karşıt olmadığı halde karşı saflarda yer almak durumunda kalan iki dünya arasında bir arabulucudur ve anlatıya müdahale etmez, sadece gözler önüne serer.

Doğu Çankaya’nın “aydınlanmış” dünyayı görselleştiren 2012 tarihli çalışmaları24 Aralık 2012 tarihine kadar Teşvikiye Galeri/Miz’de keşfedilebilir.

Yorumlar