Bağlantıda kalın

Eti Behar: Sınırda

Eti Behar’ın rölyef ve heykellerden oluşan kişisel sergisi “Sınırda” 18 Mayıs – 12 Haziran 2013 tarihleri arasında Galeri/Miz’de görülebilir.

Sergi Tanıtımından:

Sergi tematik bir bütünlüğe sahip. Sanatçı malzeme seçimini en aza indirgeyerek bir tür sınır durumda konumlandırıyor işlerini: Günümüzde sanatsal üretimin aşırı çeşitlenerek, meta üretimine eklemlenişine bir tepki olarak. Malzeme olanaklarının bu biçimde daraltılması, üretilen işleri meta estetiğinden muaf tutmaktadır bir bakıma. Heykellerde renk adına yalnız beyazı, malzeme olarak da ahşabı tercih etmiş sanatçı.

Değişik boyutta dairesel formlardan oluşan bu konstrüksiyonlar, kendi aralarında oluşturdukları karşıtlıklarla hareketlendirilmiştir. Biçim bazında daire tüm serginin kurucu elemanı olarak tayin edilmiştir. Heykellerde ince silindir çubuklardan, geniş daire levhalara, ya da bir daire yüzeyde boşluklarla oyulan dairelere çeşitlenen form olanağı, rölyeflerde yalnızca dairemsi formlar olarak sınırlanmıştır. Bu formlar yüzey üzerinde çok az kabartılar bırakarak dolanır. Formların görünürlüğü de ancak yüzeyde kavisler yapan bu kabartı ve dokuların izin verdiği kadardır. Yani Sınırda sergisi sanatın genel meta estetiğiyle arasındaki mesafeyi saptamaya bir çağrıdır.

Teknolojinin de yardımıyla mekanik bir çeşitlenmeye maruz kalan sanatsal üretimin belki de, olanakları azamileştirerek değil daraltarak direnilebileceğini ima etmek ister. Teknolojik olanakların, meta estetiğinin olanak daraltmaya tahammülü yoktur çünkü. Behar’ın işlerinde albeni adına ne varsa dışlanmıştır. Bir ikisi dışında tüm rölyefler de beyazdır. (Renkliler de tek renklidir zaten.) Göz kabartmaları ve dokuları ışığın durumuna göre ve ancak dikkat sonucu fark edebilmektedir. Vakur bir dinginlik içindedir hepsi de.

Ne bir mesaj, ne kişisel bir kayıt. Hafiftir verdikleri haz, ancak gelişmiş bir beğeni dimağının ayırt edeceği kadar hafif ve malzeme seçimi de bu hafifliği destekler. Tuval üzerine özel karışımlarla işlenmiş polimerden yapılmıştır rölyefler ve beyazın, sınırda görünür biçimlerin etkisiyle birleşince adeta yerçekiminden azade bir etki bırakmakta izleyende.

Adres: Galeri/Miz
Ahmet Fetgari Sok. No:28 A Teşvikiye, İstanbul

Yorumlar