Bağlantıda kalın

Fazilet Kendirci, Doğal Yapay

Fazilet Kendirci’nin son dönem yapıtları 26 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Galeri Binyıl’da izleyici ile buluşuyor… Sanat üretiminin merkezine öteden beri doğayı koyan Kendirci, gerek doğrudan mekâna odaklı çalışmalarında, gerekse resim ve seramiklerinde ya da günlük yaşamdan çekip aldığı malzemelerle gerçekleştirdiği kolajlarında ya da yerleştirmelerinde doğayla düşünsel ve fiziksel ilişkiler kurgulamış.

Fazilet Kendirci’nin son dönem resimlerinde ise doğayı, yapay-doğal karşıtlığı içinde ele aldığı görülüyor. Doğanın bilimle ya da aklın sınırlarıyla değil, sezgiler ve duygularla kavranabileceğine dikkat çeken sanatçı, her türlü karşıt tavrın doğadan uzaklaşma ve iletişimsizlik anlamına geldiğini vurguluyor. Seramik eğitiminin de etkisiyle katman, erime, geçirgenlik, yok oluş, dönüşüm gibi fiziksel olguları tarih fikriyle kesiştiren sanatçı, yapıtlarında biçimselliği tarihsel bir gönderme unsuru olarak karşımıza çıkarıyor.

Kendirci anıtsal boyutlarda resmettiği arkeolojik formlarında ise güç, iktidar gibi olguları ele alıyor. O, doğadaki fiziksel süreçlere temellenen dışavurumcu soyut resimleri kadar, arkeolojik formları anıtsal boyutta yorumladığı durağan resimlerinde bize ortak bir soruyu sordurtuyor: doğayı yok edip yapaylığı üreten, iktidarı ve gücü elinde tutan insanoğlunun ta kendisi değil mi? Fazilet Kendirci, doğal-yapay karşıtlığını doğanın en temel fiziksel süreçleri ile doğal olmayanın en keskin yapay gösterisi ekseninde yan yana getiriyor.

Yorumlar