Bağlantıda kalın

Genel

Galeri Espas

Brian O’Doherty, “Beyaz Küpün İçinde: Galeri Mekanın İdeolojisi” adlı yapıtında galeriye kutsiyet, ciddiyet ve gizem kavramlarını yükleyerek, bunların karışımını buluşturan şık bir mekan tanımlamasına varır. Galeri ya da bunu biraz genişletelim, sergi mekanının tarihi aslında çağdaş sanatın tarihiyle koşuttur. Mekan ve yapıt… Birbirini çağrıştıran, dönüştüren, reddeden, onaylayan bu iki kavram, çatışmaları ve kesişmeleri ile kültürün parçasını oluştururken aynı zamanda onun devinimine eşlik eder.

Genlerimize dek işleyen görsel kültür kodlarının aynı zamanda özneyi belirleyici bir işlevi de vardır. Bununla birlikte galeri-sergi mekanı, çevresini bakışla algılayan hatta aynı bakışla duyarsızlaşan özneye yeniden farkındalık önerisi sunar. Çoğu zaman önünden geçip gittiğimiz sıradan gibi görünen nesneleri, görüntüleri, hareketleri birer uyarana çevirir. Bu uyaranlar, şeylere karşı geliştirdiğimiz ve çoğu zaman biz (insanlık) kavramıyla açıkladığımız ortak bilincimize, hem hafızamızdaki ya da biliçdışımızdaki anılara hem kişisel tarihimize ilişkin verileri bir arada değerlendirme olanağı sunar.

Galeri Espas, adını aynı zamanda kuruluş ilkelerinden biri olan “çağdaş sanat için alan” fikrinden almıştır. “Çağdaş sanat için alan”, aynı zamanda interaktif bir ilişkiyi tanımlar. Galeri, mekanı sanat yapıtı için salt taşıyıcılık işlevi gören bir yapıdan çıkarıp yaşamın ritmini yakalayan, yapıtla ilişki kuran boşluğa evirir. İzleyiciyi salt bir izleyen olmaktan, etkin bir özne konumuna atayarak sanatçı, yapıt, izleyici örgütlenmesinde karşılıklı diyalog ortamı geliştiren bir platform olmayı hedefler.

Çoğu zaman galeriler, yukarıda saydığımız üç olgu (sanatçı, yapıt, izleyici) arasında geçişkenliği sağlayan bir iletici işlevi görürler. Galeri Espas, yeniliğe açık sanatsal ifadeler benimseyen sanatçılarla çalışarak disiplinlerarası sanat üretimlerinin önünü açar. Bununla birlikte sanatçının üretiminin sürekliliğinin sağlanması, üretimin sunumu dışında çağımızın kaçınılmaz gerekliliği olan tanıtımı ve kitlelerle buluşması için gerekli çalışmaları yapar.

Kuşkusuz, geçtiğimiz yüzyılla birlikte sanatınkiyle içiçe geçen galerinin tarihi kadar izleyicinin de tarihi vardır. İzleyici açısından günümüz sanatını alımlamak aynı zamanda bu tarihin bilgisine de sahip olmak anlamına gelir. Espas, izleyicinin yapıtla kuracağı ilişki için ara yollar açmanın olanakları üzerine çalışır. Aynı zamanda sürece dolaysız katılan izleyici olan koleksiyonerle de koleksiyon oluşturmak, koleksiyonu zenginleştirmek ya da koleksiyona katkı sağlamak üzerinden bir çalışma yöntemi benimser. Böylesi bir çalışmada, koleksiyonerin kişiselliğinde beliren ilgilerinin yanısıra koleksiyonun bütünselliğini, tutarlılığını, geleceğe aktırılabilirliğini ya da dönüşüme açıklığını amaçlar.

Farklı kuşaklardan, farklı ifade biçimleri benimsemiş sanatçıları bünyesinde birleştiren galeri aynı zamanda günümüz sanatındaki çeşitliliğin görünür kılınması gerekliliğinin altını çizer. Kültürlerarası geçişliliğin bütün çağlardan daha fazla ve hızlı yaşandığı, ortaklıklar kadar farklılıkların da vurgulandığı çağımızda bu, aynı zamanda çağın diline karşılık veren bir tavırdır.

Aslında Almanca’dan aktarılan bir kelime Galeri Espas’ın belirlediği çizgiyi net olarak tanımlar: Zeitgeist…

Espas’ta Güncel Sergiler:

 

YAZ-dık | Adil Salih + Hakan Karakaya | 10-25 Temmuz 2013

Bellek | İpek Mursaloğlu | 21 – 31 Mayıs 2013

Kentin Tanığı | Merih Yıldız | 7 – 19 Mayıs 2013

SOYUT | Kadir Akorak | 10 Ocak – 20 Ocak 2013

On İki | Emine Turan | 12 – 17 Aralık 2012

 Adres: Hüsrev Gerede Cad. Fırın Sok. No:4/1 34365 Teşvikiye / İstanbul

Yorumlar