Bağlantıda kalın

Genel

Gazi Sansoy: Biz Kimiz

Gazi Sansoy’un Biz Kimiz isimli kişisel sergisi 12 Nisan – 12 Mayıs tarihleri arasında Galeri İlayda’da görülebilir…

Gazi Sansoy bu sergisinde “Yüzsüzler” ve “Minyatürler” serilerinin son dönem tuval üzeri yağlıboya çalışmaları sergilenecek. Gazi Sansoy’un “Biz Kimiz?” isimli solo sergisinde kurguladığı; Levni dönemi Osmanlı toplumunun insan tipleri, mimarisi, gemileri ve nesneleri ile birlikte, 16-19. Yüzyıl Batı Avrupalı ünlü ressamların tablolarından dekupe edilmiş süvariler ve piyadelerdir.

Sansoy “Minyatür” serisi resimlerinde kürk için öldürülen hayvanlar, boğa güreşleri, Filistin halkına özgürlük veya adaletsizlik gibi insan veya hayvan hakları konularında dolaylı dolaysız politik mesajlar veriyor.

“Yüzsüzler” serisi resimlerinde ise Rönesans dönemi resimlerini sadece vücutları yok edip pop renklerle boyayarak klasik ve çağdaş renk ve kompozisyon zıtlığını oluşturuyor. Sansoy İsa, Meryem, havariler ve mitolojik imgelerin tamamen o dönem koşullarıyla sanatçılar tarafından resmedildiğini (ya da resmettirildiğini), aslında her birinin o resmi yapan sanatçının yani insanın düş gücü olduğunu dolayısıyla aslında o imgelerin gerçek olmadığını ve zaten olamayacağını böylelikle de aslında tam da “Yüzsüzler” adını hak edecek resimler olabileceğini düşünüyor.

Yorumlar