Bağlantıda kalın

Genel

Greenpeace Akdeniz

Greenpeace‘in düşü; bir grup çevreci eylemcinin Alaska’nın kuzeyindeki Amchitka’daki nükleer denemeleri protesto etmek amacıyla 1971’de Kanada’nın Vancouver kentine gitmeleriyle başlar Greenpeace kurucularından Irwing Stowe o günü anlatırken “yeşil ve barış için bir yolculuk bu…” der.

Greenpeace, çevreyi korumak için yaptığı sıradışı eylemlerde; en büyük gücü, gönüllü olarak bu eylemlere katılan insanlardan alır. Greenpeace; bağımsızlık, şiddetsizlik, yaratıcılık ve çevre suçlarına şahitlik etme ilkelerini benimser. Genel yapısı şöyle özetlenebilir:

1- Bağımsız: hiçbir şirketten, sanayi kuruluşundan, siyasi partiden ya da devletten bağış ya da sponsorluk kabul etmez. Yalnızca bireylerden aldığı maddi destekle ayakta durur.

2- Aktivist: Greenpeace, gezegenimizi yaşanmaz hale getiren çevre suçlarına şiddet içermeyen, yaratıcı ve doğrudan eylemlerle tanıklık eder, çevre skandallarını ortaya çıkarır ve kamuoyuna duyurur.

3- Bilimsel: Gerek İngiltere’deki Exeter üniversitesi laboratuvarının, gerek kendisiyle işbirliği yapan bilim insanlarının sunduğu bulgular doğrultusunda bilimsel raporlar hazırlar.

4- Etkindir: Uluslararası anlaşmalara lobi etkinlikleriyle ağırlığını koyan, taslaklar öneren ve kabul ettirebilen az sayıda sivil toplum kuruluşundan biridir.

41 ofisi ve 3 milyonu aşkın destekçisiyle Greenpeace, bugün denizleri arşınlayan gemileriyle, nükleer atık ticareti, nükleer tehlike, akıntı ağları, tehlikeli atık ticareti, okyanuslar, iklim değişikliği gibi konularda aktif çalışmalar yürütüyor.

Greenpeace Akdeniz 1995 Aralık ayında kurulmuştur. Greenpeace Akdeniz‘de 1986’dan itibaren gözlem yapmaktadır. Amacı Akdeniz’de tek bir ofis olarak çalışıp tüm bölge ülkelerine örnek olmak ve çevre sorunlarını gözlemleyip, dikkat çekmektir. Greenpeace Akdeniz HES’ler konusunda yerel halkların mücadelesini desteklemektedir.

İletişim:
Greenpeace Akdeniz
Asmalı Mescit mah. İstiklal Cad. Kallavi sok. No: 1 Kat: 5 Beyoğlu İstanbul
Tel: (212)2927619-20
Destekçi İlişkileri Hattı: (212)2927616

Yorumlar