Bağlantıda kalın

Hasankeyf

Batman’a bağlı olan, iki yakasını Dicle’nin ayırdığı tarihi bir ilçedir. 1975 yılı nüfus sayımlarına göre 13.823 olan Hasankeyf‘in nüfusu verdiği sürekli göçler nedeniyle 2000 yılında 7493’e düşmüştür. Eski şehrinin tarihi, 10.000 yıl öncesine kadar gitmektedir. 1981’de doğal koruma alanı ilan edilmiştir.

Kuzeyden güneye kıvrılıp giden Dicle nehri üzerinde yer alması ve o günlerde ticaretin önemli bir kısmının nehir yoluyla yapılması nedeniyle, ticari ve ekonomik olarak da gelişti. Şehri Artuklular’dan alan Eyyübiler (1232), henüz bölgeye tam hakim olamadan Moğol istilasi ile karşılaştı. Birçok yerleşim yeri gibi burası da altüst oldu.

Eyyübiler, Moğol şokunu atlattıktan sonra 14. yüzyıl başlarından itibaren yeniden şehri imar etmeye başladı. Özellikle bugün ilçede bulunan birçok eserde imzası bulunan Eyyubiler’in Sultan Süleyman zamanında bu imar faaliyeti zirveye ulaştı. Şehir, bu yıllarda tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Nihayet Osmanlılar’ın gücüne karşı direnemeyen Safeviler’in baskıları ve iç hesaplaşmalarla iyice yıpranan Eyyubiler, 1515 yılında burayı Osmanlılar’a bıraktı.

Hasankeyf, üzerinde yapılması planlanan Ilısu Barajı ile sular altında kalma ve tüm kültürel hazinesini yitirme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Yorumlar