Bağlantıda kalın

Havva Marta Resim Sergisi

Havva Marta Resim Sergisi, İzmir Kedi Kültür Sanat Merkezi’nde 7-19 Kasım tarihleri arasında görülebilir.

Sanatçının kendi kaleminden sergi tanıtımı şu şekilde:

Arekhne’nin Oyaları” ndan yola çıkıp,yaşamdaki ağları doku ve metinlerdeki örgü aracılığıyla izleyiciye sunuyorum… Çalışmalarımdaki yazılar bir bilmece ve bu bilmecenin gerisinde yatan gerçeğin bulunmasıdır. Simgesel alan, bir düş alanıdır. Her çalışma alttaki “ÖRGÜ VE DOKUSUYLA”, üstteki “METİNSEL DOKU” içerisinde, bir uç yerini başka bir uca bırakmasıyla, izleyicinin bir bakış açısından ötekine haber vermeksizin göç etmesine neden olur,dokular bu geçişlerle fark edilir.

Örgü ve oluşturulan dokular, seçilen renklerle bir “DÜŞ HALISI” dır. Örgü birbirine karışmadır aslında…

İzdüşümsel adı verilen bu “biraraya gelme” uzamı düz bir yüzey düşüncesini siler,bir kıvrıntı, çok boyutlu bir uzam düşüncesini kapsar.Alt dokunun örülmesi ve üstte yazılardaki örgü, yinelemelerin hepsi metnin bir iç içe geçme , düzgülerin-kesişmesi olarak okunması gerektiği sorununa gönderme yapar. Başlatılmış her kesit,yanındaki çalışırken geçici olarak devinimsiz bekleyen bir ip gibi asılır;sonra sırası geldiğinde, el ipliği yeniden alır, kasnağın üstüne getirir; her iplik, her düzgü bir sestir. El devinimsiz iplikleri biraraya getirmek ve birbirine dolamak için araya girer girmez, çalışma vardır, dönüşüm vardır.

Çalışmalarımdaki art arda doku ve metinlerdeki diziliş zinciri GEÇEN hayatımızdır. Örgüde hesaplama ve çerçeve zorunludur;hayatımızda çizdiğimiz İÇ-DIŞ sınırlarımız gibi… Önceden varolabilecek bir şeyi açıklamak ya da göstermek söz konusu değildir, henüz varolmayan bir şey üretmektir.

Bu karmakarışıklığın içinde netlik arayan bizler,yasam çerçevemiz içindeki örgülerle yasamaya devam edeceğiz. Kullandığım mitolojik semboller ise; içsel hissedişlerimizin dışarıya “DÜŞ HALISI” olarak yansımasıdır.” – Havva Marta, 23 Ekim 2013

Etkinlik : Resim Sergisi
Tarih     : 7 Kasım 2013
Mekan   : Kedi Kültür Sanat Merkezi
Adres    : Atatürk Caddesi, 386/A 35220, Alsancak, İzmir

Yorumlar