Bağlantıda kalın

Hayvanları Koruma Yasa Tasarısı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı sahipsiz hayvanların “doğal yaşam parklarına” bırakılması, hayvan sahiplerinin eğitim alması gibi maddeler içeriyor. Tasarı, 11 Eylül’de Başbakan Erdoğan tarafından imzalanarak meclis başkanlığına sunulmuştu.

Tasarıdan satırbaşları şöyle:

* Sahipsiz hayvanlar barınaklarda kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra sahiplendirilinceye kadar ormanlık alanlarda kurulacak “doğal hayat parklarına” yerleştirilecek.

* İl ve ilçe merkezlerinde “ev ve süs hayvanı” sahipleri hayvanın barınma koşulları, ihtiyaçları, sağlığı ve insan, hayvan sağlığı ve çevreye verebileceği zararları önleyici tedbirler konusunda eğitim alacak.

* Evde barındırılabilecek hayvan sayısı Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

* “Sahipsiz ve güçten düşmüş” hayvanlar, mevcut 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda öngörülen durumlarda öldürülebilecek.

* Mevcut yasada hayvanların deneylerde kullanılmasının önünü açan 9. maddeye, bu deneylerin “denek hayvanı kullanım sertifikası” alan araştırmacılar tarafından yapılabileceği ifadesi ekleniyor.

* Hayvanlarla ilgili yasakların düzenlendiği maddedeki “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak” ifadesi “Hayvanlara işkence yapmak” olarak değiştirilirken, hayvanları başıboş bırakmak, ev hayvanı satışı yapılan yerlerde yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvan satmak ve işkenceyle hayvanın ölümüne sebebiyet vermek yasaklar arasına giriyor.

* Mevcut yasada “tehlike arz eden hayvanlar” olarak tanımlanan Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpeklere, yeni tasarıyla Dogo Argentino ve Fila Brasileiro cinsi köpekler de ekleniyor.

* “Tehlikeli” olarak tanımlanan köpeklere sahip olanlar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde barınaklara teslim etmek zorunda kalacak.

5199 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı görüntülemek için tıklayın

5199 Hayvanları Koruma Kanunu için tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vekili Umut Oran da Şubat ayında 5199 nolu Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair bir kanun teklifi sunmuş, ancak hayvan hakları savunucularından gelen tepkiler üzerine kanun teklifini güncelleyerek İstanbul milletvekili Melda Onur’la birlikte yeni bir kanun teklifi hazırlayarak 26 Haziran’da meclise sundu. (ÇT)

CHP’nin hazırladığı kanun teklifi için tıklayın

BİA Haber Merkezi – Ankara

Yorumlar