Bağlantıda kalın

Heykel sergisi: Tuba Ağacı

Seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu’nun “Dans edenler” ve “Savaşçılar” koleksiyonları ile duvar uygulamalarının yer aldığı “TUBA AĞACI” isimli kişisel sergisi 10.03.2015- 31.03.2015 tarihleri arasında Galeri/MİZ ‘de sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçının uzun yıllardır devam eden, “Dans edenler” koleksiyonuna ek olarak “Savaşçılar” adlı koleksiyonuna ait heykelleri, Galeri/MİZ’de gerçekleşecek olan kişisel sergisinde, yeni anlamlar ile vücut bulacaklar.

Geleneksel kültürden izler taşıyan heykellerinde, sufi felsefesine ilişkin düşüncelerini, maddi ve manevi dünyanın sembolizmini özgün bir sanatsal anlatımla ifade etmeye çalışan sanatçı, sergisinin içeriğini, cennette bulunan “Tuba Ağacı” teması altında topladı.

Tuba Ağacı, tüm cenneti gölgeleyen ve tüm meyveleri üzerinde barındıran yüce bir ağaç olarak tasvir edilmektedir. insanın da bu dünyada, bu manevi ağacın dallarından hangisine tutunursa onu o yöne götüreceğine inanılır.

Tuba Önder Demircioğlu:
1969 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 1991 yılında Eskişehir A. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat Dalında, Artistik Seramik Bölümünde Prof. Zehra Çobanlı atölyesinde lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat Dalında Prof. Erdinç Bakla danışmanlığında “Post – Modern Seramikler ve Kişisel Öneriler” konulu tezi ile Yüksek Lisans Eğitimini bitirdi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat dalında 1998′ de Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamlayan Tuba Önder’in çalışmaları yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bir çok karma ve kişisel sergide izleyici ile buluştu. Sanatçının eserleri pek çok katalogda ve özel koleksiyonlarda yer almakta.

Seramik sanatının daha iyi anlaşılması ve yaygınlaşması için bazı belediyelerle çalışmalar yürütmekte. Seramik,heykel çalışmaları dışında, farklı mekanlarda tasarım çalışmalarında da bulunmakta. Sanatçı eğilimi olan artistik çalışmalar ile ilgili felsefi ve akademik araştırmalarına da devam etmekte ve bunlarla ilgili yazın çalışmaları üzerine de yoğun bir şekilde eğilmekte.Türk Seramik Derneği üyesi olan sanatçı aynı zamanda UKKSA (Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi)’nın da danışma kurulunda bulunmakta.

Yorumlar