Bağlantıda kalın

Hüsnü Koldaş, "Zaman Dışı" Sergisi

Hüsnü Koldaş’ın “Zaman Dışı” isimli kişisel sergisi 5 Aralık 2012 – 10 Ocak 2013 tarihleri arasında Akademililer Sanat Merkezi’nde gezilebilecek.

Var oluşa her an yeni anlamlar yükleyen zaman ve mekan kavramları, aslında o ana verilen biçimdir. Yaratma sürecine girmiş insan, dünyevi biçimde tanımlanmış olgulardan çok uzakta, kendi evreni içinde bir gökyüzünün altında yol alır. Sanatçı bu gerçeklikle tanıdığımız evrenin imgelerini aşıp bizi gezginin sırlarının peşinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Hüsnü Koldaş bu yolculuğu şöyle anlatıyor: “Boşluğun milyarlarca tanığı yeryüzünü izler. Evrende ve toprakta ve çimende bedenlerimiz yalnız ve çıplaktır. Bulunan hayat varlıkla yokluk arasındadır. Zaman kavranılamaz. Rakamlarla ifade edilen tarihler yok olur. Akrep ve yelkovan dolar. Takvim solar. Sonsuzluğun ve hiçliğin belirsizliğinde bir sahne kurulur. Hem gerçek hem hayaldir. Dünyevi varlığımızın ölümlü bedenine ve zamansızlığa aittir. Şimdi artık herşey zaman dışıdır.”

Adres:
Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi
Balo Sok. No:37 Beyoğlu/İstanbul

Yorumlar