Bağlantıda kalın

İZEV – İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı

İZEV (İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ), 1989 yılında RAM-Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yardım Derneği adıyla kurulur ve 1997’de vakıf tüzel kişiliğinde yapılanır. Kuruluşundan bu yana İZEV’ in çalışmaları daha çok özel eğitime muhtaç çocukların gereksinimleri yönünde şekillenir.

İZEV’in temel felsefesi ve misyonu; kar amacı gütmeden engelli çocuklar ve ailelerine gerekli kalite standartlarında mutluluk ortamları sağlamak, ebeveynleri vefat ettikten sonra engelli bireylere insan onuruna yakışan, sağlık ve hukuklarının korunacağı ve toplumdan tecrit edilmeyecekleri ortamlar yaratmak.

İZEV-LogoVakfın dikkat çeken çalışmalarından biri, 0-25 yaş zihin engelli çocuğa rehabilitasyon, terapi, ilköğretim ve mesleki eğitim hizmetleri veren Saadet İlköğretim Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi‘nin kuruculuğu olarak gösterilebilir. Adı geçen kurumun rehabilitasyon ve terapi merkezi ile korumalı işyeri binası vakıf ve vakıf üyeleri tarafından yaptırılarak kamuya hibe edilir.

Vakıf daha fazla kamusal yarar sağlamak üzere bir çok proje üretmekte, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile temaslarını sürdürmekte.

20 yılı aşkın deneyimleri ile görüyorlar ki ne Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zihinsel engelliye sağlanan eğitim modülleri, nede Sosyal Hizmetler tarafından sağlanan bakım hizmetleri zihinsel engellilerin ve ailelerinin gereksinimlerine cevap veremiyor.

Spora, sanata, kültüre, sosyalleşmeye duyulan gereksinim, gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın, gerekse de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın satın aldığı hizmetlerin gerçek ihtiyaçlarla desteklenmiş karma bir uygulamasını gerektirmekte.

Zihinsel engellilerle ilgili istihdam, çoğu zaman korumalı işyerlerinin tesisini gerekli kılmakta ancak teşvik ve vergi istisnaları konularındaki zorluklar bu hususta ciddi engeller teşkil etmekte. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verimliliğe ilişkin tespitleri ve Maliye Bakanlığı ile başlatılan müzakereler sonucunda gerek sivil toplum kuruluşlarının, gerekse de iş dünyasının faaliyetlerinin önünü açılması ve verimlilikten sağlanan yararın diğer bütün harcama kalemlerinin üstünde olması umuluyor.

Vakıf Faaliyetleri

Mevcut Programlar ve Faaliyetler
İZEV Vakfı, 2008 yılından beri Saadet İlköğretim Okulu ve İş Okulu’ndan mezun öğrencilerin temel yaşam becerilerini bir etap daha ilerletmek, iş ve mesleğe yönelik becerilerini geliştirmek ve sosyalleşebilmelerini desteklemek amacıyla Sarıyer Tarabya’da bulunan ve İZEV Bağımsız Yaşam Evi olarak adlandırılan binada spordan sanata, akademik atölyelerden dış gezilere uzanan ve haftada yaklaşık 20 gönüllü uzmanın katılımıyla gerçekleşen destek programları yürütmekte. Kurumun faaliyetleri programlara uyum sağlayabilecek tüm yetişkin zihinsel engellilere açık.

Stratejik Ortaklıklar & İş Birlikleri
İZEV, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ile Selçuk Kız Meslek Lisesi ve Sarıyer Kız Meslek Lisesi ile kurduğu stratejik ortaklıklarda gerek Zihinsel Engellilere hizmet verecek uzman kadronun eğitimi ve eğitimcilerin alanda laboratuar çalışması yapmaları, gerekse de ailelerin bilinçlenmesini teminen hem semirler düzenlemiş hem de bu konuda araştırma yapılarak kaynak oluşturulmasına olanak sağlamış.

Bunun yanısıra Otelcilik Meslek Lisesi ile oluşturulan protokoller, zihinsel engelli gençlerin servis ve mutfak sektöründe yer almasına olanak sağlamış, toplumun “farklı” bireylerin de meslek sahibi olabileceğine dair algısı oturduktan sonra ise şu aşamada zihinsel engelli olarak tanımlanan gençlerin doğru eğitim ve sosyalleşme programlarıyla birçok alanda uzmanlaşabilecekleri, hepimiz gibi profesyoneller olabilecekleri fikrinin yerleşmesi için çalışmalar yürütüyor.

Vakıf, mottolarını ve ana hedeflerini şöyle ifade ediyor:
Farklıyız ama biz de varız! bizim temel mottomuz. İZEV, bu bireyleri sadece farklı bireyler olarak görüyor ve toplumun da o şekilde görmesi gerektiğine inanarak sosyal projeler üretiyor. Her yıl ortalama 20 okulla ortak atölye çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Desteklediği gençlerin her birimiz gibi eşit birer birey olmaları için mücadele ediyor.

Önce kendilerini inşa etmelerini, sonra sosyalleşerek kendilerini gerçekleştirebilmelerini ve tabi ki bireyselleştikten sonra özgürleşebilmelerini ideal ediniyor İZEV.

İZEV- İstanbul Zihinsel Engelliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı
Tarabya Mah. Sevgi Sitesi Çiğdem Sok. No:24 Sarıyer- İSTANBUL
Tel: 0212 271 0005 – 0212 271 0006
Fax: 0212 271 0008
E-mail: izev@izev.org.tr
Facebook | Twitter | YouTube | Instagram
www.izev.org.tr

Yorumlar