Bağlantıda kalın

Janet Bellotto sergisi

Janet Bellotto‘nun yeni ve varolan bir seri çalışmasından oluşan “Yerçekimi Kalıntıları | Residuals of Gravity” adlı sergisi CDA Projects’te 2 Kasım’dan itibaren görülebilir. Sergi, 4 Ocak 2014 tarihine kadar görülebiliyor olacak.

Janet Belletto’nun bu sergideki sanat çalışmaları, kaçınılmaz bir afetin kıyısında oluşan veya afet sonrasına tanıklık eden sakin andaki anlatıları yakalamakta. “Enfüzyonlar ve İmkansız Şeyler | Infusions and Impossible Things” başlıklı seride, evcimen iç mekanlar ve yan yana yerleştirilmiş nesneler, ateş veya su tarafından yutulmanın kıyısındaki sakin bir an’ı sunmakta.

Bellotto’nun sanal alemden görüntüler toplama süreci, diğer bulunmuş ve çekilmiş fotoğraflarla birlikte, serginin içindeki anlatı örgüsünü oluşturmakta. Bu çalışmalar bütünü, hem bir çevrim içi medya kanalları karışımı, kişisel tarih ve diğer seyahatler aracılığı ile bulunmuş hikayelerden, hem de bunların hafızada birbirine geçerek aslında (daha önce) olmadıkları bir şey haline gelişlerinden ilham almakta. Bellotto, görüntülerin hafızayı nasıl tetikleyebileceği ve ‘hergün’ün hayali ve sarsıcı gerçekleri arasındaki salınımları ile ilgilenmekte.

Sergideki yeni çalışmalar, İtalya’da, Carnia dağlarında yer alan “Castelmonte Tapınağı”nda bulunmuş olan rölik (eski eser) görüntülerinden ilham almış… Teneke üzerine boyanmış rölikler, çok sayıda “ölüme yakın deneyim” rivayetin arşivlemekte. Bu “afetin kenarında” oluşla ilgili rivayetlerden ilham alan anlatılar sergiye taşınmış ve bir resimli posta kartından çok daha ötesini ifade eden birer teneke kutu içerisine kapsüllenmişler. Onlar, gerek bir felaketin eşiğinde, gerek sonrasındaki sükunette olsun, her şekilde yaşamın kıyısında oluşa dair bir koleksiyonu muhafaza eder ve bir umut, uyarılar ve katartik rezonans kaynağı olur.

İçinde bir kulenin belirdiği bir video yerleştirmesi, kuleler hakkında bilinen o trajik anlatılarla şekillendirilmiş. Bu anlatılar, tarih boyunca olarak denizciler için bir kılavuz ışığı olarak kullanılagelen deniz fenerini temel alarak, görüş açısının ve kaçınılmaz trajedinin kıyısı üstünde yoğunlaşıyorlar.

WAVE yerleştirmesi, İsviçre, Avusturya ve İtalya sınırındaki insan yapımı bir göl olan Resia Gölü’ndeki eski bir şehirden kalan bir 14. yüzyıl kulesinin başaşağı bir fotoğrafik görüntüsünü sunmakta. Şehir, enerji için bir baraj inşa etmek amacıyla su altında bırakılmış. Videolar ve ışık, alanı, başaşağı elektrik direklerinin ve uyduların lentiküler fotoğrafları ile suyun içine batırır. Lentiküler, göz kırpan posta kartlarında kullanılan tekniktir. Bir izleyici fotoğrafların önünden geçerken, görüntüler değişir ve tıpkı bir anahtar deliği gibi, başka bir boyutu su yüzüne çıkarır. “Buoyancy | Batmazlık” başlıklı video, çalışmayı daha da ileriye, bir yüzme / suyun üzerinde kalma haline sürükleyerek, ne yukarı ne de aşağı doğru olan, ama beliren ve kaybolan anları yankılatan alanı sorgular.

Janet Bellotto, zamanını Dubai’de ders vermek için bölen, Toronta’dan bir sanatçı. Bellotto’nun sanat çalışmaları, heykel, yerleştirme, fotoğrafçılık, video ve performansı kapsamakta. Çalışmalarının arasından sular akar; okyanuslar ve dalgalar, daldırma ve yansımalar, akışkan olan ve suyla ilgili ara haller…… Yerleştirmeleri, illüzyon ile yıkıcı bir gerçeklik arasında oynayan baştan çıkarıcı anlatıları örerken parıldar ve ışık saçar. Çalışmaları, küratörlüğü ve yazmayı da kapsar ve kültürel mübadeleyi teşvik eden projeler ile uğraşır. Çalışmaları, çeşitli kollektif, grup sergilerinde ve kişisel sergilerde, Beijing, Dubai, İstanbul, New York, Mexico City ve Venedik’te gösterilmiş. Son zamanlardaki başlıca sergileri arasında; 2013’te, DeLuca Fine Art Gallery, Toronto’da “The Four Horsemen of the Apocalypse” (Kıyametin Dört Atlısı); 2012’de, Red Head Gallery, Toronto’da “Nile Blue (Nil Mavisi) ve Harvey Nichols, Dubai’de “Aquatica”; 2011’de CDA Projects, İstanbul’da “Untitled Original” ve 2010’da 12nci Kahire Bienali, Mısır ve Stratford Gallery, Stratford’da “Drowning Ophelia” (Boğulan Ophelia) yer almakta.

Adres: CDA Projects, İstiklal Cad. No:163 Mısır Apt. Kat:2 D:5 Beyoğlu, İstanbul

Görsel: Janet Bellotto, Transcribing the Impermeable Wall (Geçirimsiz Duvarın Suretini Çıkarma), 2013
Akrilik Üzerine UV Dijital Baskı
100×75 cm, Ed. 3

Yorumlar