Bağlantıda kalın

Genel

Kadın Eserleri Kütüphanesi

Dünyanın bir çok kentinde, kadın konusunda bilimsel çalışmaların daha kolayca yapılabilmesi ve kadınların çok yönlü birikimlerinin derlenebilmesi için kadın konulu kütüphane ve arşivler oluşturulmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, kadınların kendilerini ifade etme, yaşamlarını yazıya aktarma, dolayısıyla gelecek kuşaklara tanıklıklar bırakma konusunda mevcut yasal ve toplumsal eşitsizlik nedeniyle, erkeklere göre çok daha sınırlı olanaklara sahip oldukları bir gerçektir.

1989 yılında Jale Baysal, Füsun Akatlı, Şirin Tekeli, Füsun Yaraş ve Aslı Davaz’ın kurucusu olduğu Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı hayata geçti. Yasal olarak 1989 Aralık ayında faaliyete geçen vakfın kütüphanesi 14 Nisan 1990 tarihinde, İstanbul’un Haliç Fener semtinde Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği ve bugün de kullanılan tarihi binada açıldı. Kütüphane açıldığı günden bu yana, hem ayakta kalmak, hem de koleksiyonları oluşturmak ve korumak için, yüzlerce gönüllü kadının ve onlarca kurumun desteğiyle, uzun bir mücadele sürecine girmiş oldu.

Bugün artık, kadın kütüphane ve arşivleri, kadınlar ve kadın hareketinin belleğini oluşturur, kadınlık bilincinin gelişmesine paralel olarak büyürler. İşte kadınlar tam bu noktada, 1930’lu yıllarda, kadınlarla ilgili belgeleri toplamak, korumak ve araştırmacıların hizmetine sunmak için kütüphaneler ve arşivler kurmak sürecine girdiler. Kadın kütüphaneleri, kadınların tarihinin belgelenmesi, kadınların yaşam ve deneyimleriyle ilgili, genel gereksiniminden ortaya çıkmıştır.

Kadınların sorunlarının ve tarihlerinin geleneksel veya akademik kütüphanelerde hemen hemen hiç dikkate alınmamış oluşu, kadınların bu açığı, kadın konulu belgeler ve özel konu başlıklı sınıflandırmalarla kapatmalarına yol açmıştır. Kadın kütüphaneleri, kadın konulu olmayan diğer kütüphane ve arşivlerde korunan, kadınlarla ilgili belgeleri izleyip bulmuş, bu yöntemle kaynak, malzeme konusunda bilgi yaratarak görünmeyen kadını görünür hale getirmiştir.

Vakfın amacı özetle; kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri bugünün araştırmacılarına derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini de gelecek nesiller için saklamaktır. Kadın Eserleri Kütüphanesi sadece bu belgeleri kendi arşivlerine toplamakla yetinmez, aynı zamanda mali olanakları, mekan yetersizliği, arşiv politikaları nedeniyle ya da sadece başka kurumlarda bulundukları için sağlayamadıkları kadınlarla ilgili belgelerin yerlerini saptar, yine olanakları ölçüsünde bibliyografyalar, kataloglar hazırlayarak bu belgeleri kayda geçirir ve ancak bu kayıtlar sayesinde varolmalarına karşın, görünmez hale getirilmiş kadınları görünür kılar.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı‘nın politikasının temeli, geleneksel olmayan kaynakların sağlanmasını amaçlarken, aynı zamanda geleneksel kaynakların da taranarak, ulusal çapta kadın konulu kataloglar ve bibliyografyalar üretmektir.

Ayrıca, kadınlara kendilerine ait bir belgeyi tanımlama bilincini kazandırmak, kadınlarla belgeler arasında bağ kurmalarını sağlamaktır.

İletişim:
Kadir Has Caddesi, No.8
Fener – Haliç / İstanbul
Tel: 0212 621 81 34
info@kadineserleri.org

Yorumlar