Bağlantıda kalın

Kadın Hakları Uygulama Merkezi

İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu 8 Mart 1995 tarihinde, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi 04/03/1999 tarihinde kurulur. İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 11.01.2007 tarih ve 2/5 sayılı kararıyla Kadın Hakları Uygulama Merkezi ve komisyonun birleştirilmesi sonucu İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak çalışmalarına devam etmekte.

Çalışma amaç ve kapsamı; Kadınların Cumhuriyet devrimleriyle elde ettikleri kazanımların gerek korunması gerekse geliştirilmesi amacı ile gerek yasalarda gerekse toplumsal cinsiyet bakış açısında kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, bu konuda farkındalığı artırmak için öncelikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Türkiye’nin onayladığı ve Anayasanın kapsamında yasalardan da önce gelen başta “BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi sözleşmesi” olmak üzere, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ile bu kapsamda onaylanacak tüm sözleşmeler çerçevesinde kadının insan hakları için yasal, toplumsal çalışmalarda bulunmak.

Bu kapsamda;
• Kadınların aile hukuku sorunlarına aile içi şiddet de dahil olmak üzere hukuki çözüm aramak amacıyla adli yardım birimlerinden yararlanma kıstaslarında olan kadınlara gerekli destek için Baronun adli yardım birimi ile koordineli çalışmalar yapmak,
• Bu konuda taleplerle ile ilgili Baronun adli yardım birimince atanan adli yardım avukatlarının meslek içi eğitimlerini gerçekleştirmek,
• Kamuoyunu yasal hakları konusunda gerek yazılı ve görsel medya aracılığı ile gerekse panel, seminer, basın açıklaması vb. ile çeşitli broşür, kitapçık, afişlerle bilgilendirmek,
• Hukuki hakları ve bu konuda nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan kadınlara yönelik “yasal haklar eğitimleri” vermek,
• Bu kapsam ve amaç çerçevesinde özellikle TÜBAKKOM (Türkiye Baroları Kadın Hakları Komisyonları Birliği) ile İKKB ( İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği) başta olmak üzere Kadın Kuruluşları, çeşitli STK’lar, yerel yönetimler ve valilikle birimleri ile dayanışma içinde işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,
• İlgili Devlet Bakanlığı ve birimlerine Yasa Tasarıları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dair önlemler, çalışmalar konusunda görüş bildirmek sureti ile;

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, kadın ve erkek arasındaki somut eşitliği teşvik etmek, yasalarda kadın – erkek eşitliğinin sağlanmasına ve eşit hakların uygulamaya yansımasına destek oluşturmak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve bu kişilere destek vermek için kapsamlı tedbirler tasarlamak, yasal, toplumsal çalışmalar yapmaktadır.

Adli Yardım Bürosu, hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunamayanlara, iki şubesi ve merkez bürosuyla hizmet sunmaktadır.

Aile içi şiddete maruz kalmış ve korunma talebi ile müracaat eden kadınların nüfus kağıtları ile merkeze gitmesi yeterli olmakta.

İletişim:
Merkez Büro
Adres: İstiklal cad. Orhan Adli Apaydın sok. Baro han. Kat:3/304 Beyoğlu/İstanbul
Tel: (0212) 251 63 25
Adli Yardım Bürosu: 444 26 18

Yorumlar