Bağlantıda kalın

Kavramın Güzelliği / The Beauty of Concept

Kavramın Güzelliği, Türkiye’de çağdaş sanatın üç önemli alanını inceleyen sergi dizisinin üçüncü ve son sergisi. Plato Sanat’ta, soyut sanatı ve formalizmi inceleyen Formun Gücü ile figüratif sanatı yansıtan Figürün Gizemi sergilerinden sonra Kavramın Güzelliği sergisi, kavramsal sanat ve araştırma temelli sanat üzerine farklı fikir ve kavramları sunmakta.

Yaklaşık 100 yıldır sanatsal süreç içinde düşüncenin önemi vurgulanmakta; neticede 1960’larda kavramsal sanat, sanatçıları nesne üretme zorunluluğundan özgürleştiriyor. O zamandan beri fikirlerin gelişimi ve bunların sunumu sanat dünyasının birincil hedeflerinden biri oldu. Günümüzde, kavrama dayalı sanatın sayısız biçimi ortaya çıktıktan sonra, araştırmaya dayalı sanat da kavramsalcılık alanında toplumsal ve siyasi konuları analiz etmek için önemli bir yaklaşım haline geldi. Bilimsel analize ve akademik yöntemlere benzeyen yaklaşımlar kullanan sanatçı, genellikle bir araştırmacıya benzemekte. Bu uzun vadeli araştırmaların sonuçları daima sanat yapıtı olarak ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle geleneksel entelektüellikten ve resmi bilgiye dayanan tezlerden farklı.

Günümüzde, kavramsal sanatta estetik ve biçimsel düşüncelerin önemi var. Sanatın biçimsel ve dekoratif yönlerini aşmak amacıyla estetik terimini kullanan 1960’ların klasik kavramsal sanatçısından farklı olarak bugünün kavramsal sanatındaki anlayış, biçim, medya ve görselliği oldukça eklektik ve çoğulcu bir yaklaşımın parçaları olarak kullanmakta.

Kavramın Güzelliği sergisi bu eğilime dikkat çekiyor ve günümüz dünyasında yorum yapmak için estetik ve düşünceyi dengeleyebilen güçlü sanatçıların sunumuyla sanatsal kavramsalcılığın ve sanatsal araştırmanın gücünü ve güzelliğini açığa çıkarıyor. Sergi, görselliğin önemini ve estetiğin kavramsal çalışmanın önemli bir parçası olduğunu kanıtlıyor. Aynı zamanda bu alandaki güzelliğin ve estetiğin ölü olmadığını ve kavramsal çerçeve ile araştırma tabanlı stratejilerle birleşebileceğini gösteriyor. Kavramın Güzelliği sergisi bunları estetik açıdan çekici ve entelektüel açıdan zorlayıcı bir biçimde vurgulamakta.

Sergi Künyesi:
Sanatçılar: Burak Arıkan, Elçin Ekinci, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Yasemin Özcan, Sümer Sayın, Tayfun Serttaş, Eda Soylu, Cemre Yeşil

Küratör: Marcus Graf
Asistan Küratör: Melike Bayık

Sergi Süresi: 18 Ocak – 16 Nisan 2017

Yorumlar