Bağlantıda kalın

Kitap tanıtım toplantısı: Girit ve Türk Giritliler

9 Mayıs 2014, Cuma günü saat 19:00’da Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Sismanoglio Megaro binasında Lozan Mübadilleri Vakfı’nın Belleklerdeki Güzellik: Girit Manileri kitabının Erisma yayınevi ve Küçük Asya Pontos Araştırmaları Merkezi tarafından “Girit ve Türk Giritliler” adı ile yayımlanan kitabının tanıtım toplantısı yapılacak.

Giritliler duygularını, düşüncelerini şiirsel yolla dile getirmeye meraklı, söz sanatına değer veren insanlar. Bu yüzden adanın gerek Hıristiyan gerekse Müslüman halkları yüz yıllar boyunca destanlar, masallar ve beyitler üretmişler ve birbirleri ile bu yolla iletişim kurmuşlardır. Bu geleneğin en somut örneği doğaçlama olarak maniler/Mandinades söylemektir. Bu gelenek Girit adasında hala sürdüğü gibi Girit’ten mübadele ile Türkiye’ye gelen Müslümanlar arasında da yaşatılıyor.

Lozan Mübadilleri Vakfının Türkiye’de yaşayan Girit kökenlerden derlediği mandinadesler 2007 yılında “Belleklerdeki Güzellik: Girit Manileri” adı ile orijinal söylenişleri latin harfleri ve çevirileri Türkçe olarak yayınlanmıştı.

Türkiye’de söylenen maniler 5 yıl sonra ana vatanına geri döndü. Girit Manileri kitabı Erisma yayınevi ve Küçük Asya Pontus Araştırmaları Merkezi tarafından derlemelerin orijinal örneklerinin de yer aldığı görsel bir dvd ile birlikte Girit’in Chania şehrinde Yunanca yayımlandı.

Girit manileri eskiden “lira” (Girit Kemençesi) eşliğinde söylenirdi. Bazı yörelerde bu gelenek hala devam ediyor.

Toplantıya Girit’in Ayios Nikolaos şehrinden bir folklor ekibinin de kemençeleri ile katılarak onurlandırması ve Girit folklorundan örnekler sunması beklenmektedir.

Konuşmaların Türkçe ve Yunanca olacağı, ayrıca simultane çevirinin yapılacağı toplantıda giriş ücretsiz olacak.

Adres: Sismanoglio Megaro; İstiklal Cad., No: 60, Beyoğlu; Tel: 0212 244

Yorumlar