Bağlantıda kalın

Genel

Kitap Tanıtımı, Söyleşi: Nil Yalter

Çağdaş sanatın öncü isimlerinden Nil Yalter’e dair hazırlanan ilk ve en kapsamlı monografi kitabı Galerist aracılığıyla sanatseverlerle buluşuyor. Kitabın tanıtımı, bugün (16 Eylül 2013, Pazartesi) saat 19:00’da Nil Yalter ve Vasıf Kortun’un katılacağı söyleşi eşliğinde SALT Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor. Yaşamını ve çalışmalarını 1965 yılından bu yana Paris’te sürdüren, özellikle göç ve cinsel kimlik gibi sosyal içerikli video yerleştirmeleriyle uluslararası bilinirliliğe sahip Yalter’in retrospektif niteliğindeki kitabı, söyleşi ve yazıların yanısıra sanatçının kariyeri boyunca ürettiği tüm çalışmalarına yer veriyor.

Sanat yazarı ve küratör Derya Yücel’in editörlüğünde yayına hazırlanan monografide; Yücel tarafından kaleme alınan detaylı sanatçı biyografisinin yanı sıra İspanyol sanat tarihçisi Juan Vicente Aliaga ve Fransız sanat tarihçisi Fabienne Dumont’un sanatçının çalışmalarının odak noktasını oluşturan feminizm, göçebe kültürü ve işçiler konulu eserlerine değindiği metinleri yer alıyor. Kitap ayrıca Yalter’in yeni medya alanında ürettiği işlerini detaylı olarak inceleyen genç sanatçı Melis Tezkan’ın yazısına ilaveten 12. İstanbul Bienali küratörü Adriano Pedrosa’nın Nil Yalter ile Paris’teki stüdyosunda gerçekleştirdiği söyleşisini de kapsıyor.

İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farklı dilde basılan retrospektif kitap, titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak Nil Yalter’in çağdaş sanattaki varlığının altını çizerken sanatçının uluslararası konumunu daha da sağlamlaştırıyor.

Nil Yalter Hakkında: Babasının görevi nedeniyle 1938 yılında Kahire’de doğan sanatçı ilk gençliğini İstanbul’da geçirdi. Çocukluğundan bu yana resimle uğraşan Yalter, Robert College’deki eğitimi sırasında resmin yanı sıra tiyatro, dans ve pandomimle ilgilendi. Klasik anlamda sanat eğitimi almadan çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1960’ların başından itibaren İstanbul’daki Türk-Alman Kültür Merkezinde düzenli olarak açtığı kişisel sergilerinde soyut çalışmalarını sergiledi. İlk kez 1956 yılında ziyaret ettiği Paris’te sanat ortamıyla yakın ilişkilere girdikten sonra 1965’te bu kente yerleşti. Çalışmalarını 1968 öğrenci olaylarının gölgesinde geliştirirken önceleri Op Art, Minimalizm, Pure Abstraction gibi kavramlar çerçevesinde ele alınabilecek çoğu büyük boyutlu tuvaller üretti. Ancak diyalog içinde olduğu Fransız sanat ortamı, sanatçıyı tuval dışındaki malzeme arayışlarına yöneltti.     1965-1970 yılları arasında önemli bir kimlik sorgulaması sürecine giren sanatçı, araştırmalarını günlük konular, sosyal olgular, önyargılar üzerine yoğunlaştırarak, desen, fotoğraf, film, performans gibi tekniklerde deneylere yöneldi.

Yalter’in içsel bir dönüşüm yaşadığı 1968 olaylarıyla birlikte gündeme gelen sorgulama dönemi, sanatçıyı politik ayrımcılık, göçmen işçilerinin kapitalist düzen tarafından sömürülmesi, erkek egemenliğindeki baskı sisteminin kadını yok sayması ve ırkçılık gibi konular üzerine düşünmeye ve üretmeye yöneltti. Bu yıllarda Türk işçileri başta olmak üzere göçmenlerin yaşam koşullarıyla da ilgilenen Yalter, araştırmalarını ve yaptığı söyleşileri belgeleyerek ötekileştirilen sınıfları işlerinin merkezine oturtmaya başladı. Bu süreç sanatçıya 1973 yılında A.R.C. Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris’teki kişisel bir serginin ve Topak Ev projesinin kapılarını araladı. Sergi yapımcılığını Suzanne Pagé’in üstlendiği bu sunum, hem bir Türk sanatçısının bu önemli müzede açtığı ilk kişisel sergi anlamına geliyordu hem de Nil Yalter’i o yıllarda farklı bir arayış içinde olan Avrupa’daki güncel sanat eğilimleri arasında belli bir konuma oturtuyordu. Bu serginin ardından Yalter, o dönemin bir çok önemli grup sergisinde yeni medya sanatının olanaklarıyla ürettiği yerleştirmeleri ve disiplinlerarası çalışmalarıyla eleştirel tavrını duyurdu. Yalter son olarak 2011 yılında Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde gerçekleştirilen “20. yy / 21. yy” isimli kişisel sergisine Galerist’te yer verdi.

Etkinlik: Kitap Tanıtımı ve Söyleşi

Adres: SALT Beyoğlu, İstiklal Cad. No: 136, Beyoğu-İstanbul

Yorumlar