Bağlantıda kalın

Genel

Madde Kullanım Bozuklukları: Tedavi

Önceki Bölümler:
1- Madde Kullanım Bozuklukları: Nedenler ve Genel Özellikler
2- Madde Kullanım Bozuklukları: Bağımlılık Yapan Maddeler ve Etkileri

1.5. Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi

Madde kullanan hastalara uygun tek bir yaklaşımdan söz etmek mümkün değildir, ayrıca her bireye uygun tek bir tedavi yoktur. Tedavi yaklaşımları; kullanılan maddeye, madde kullanım modellerine, psikososyal destek sistemlerine ve hastaların kişisel özelliklerine göre değişir.

Tedavide iki temel hedef vardır. İlk hedef maddenin tamamen bırakılmasıdır. İkinci hedef ise hastanın fiziksel, psikiyatrik ve psikososyal iyilik halinin sağlanmasıdır.

Tedavi stratejisi belirlenirken en önemli belirleyici hastanın isteğidir. Hasta isteği dışında tedavi edilmez. Madde kullanım bozukluklarında tedavi süreci uzundur, bu nedenle tedavi programı kesilmemeli, süreklilik göstermeli ve kişinin değişen gereksinimlerine uygun düzenlenmelidir. Tedavide hem psikoterapi hem de farmakoterapiden yararlanılır .

Tedavi Aşamaları

Detoksifikasyon (arındırma tedavisi): Hastanın kullandığı maddenin etkisinden arındığı, yoksunluk belirtilerinin giderildiği dönemdir. Bu dönemde alınan madde kesilir. Maddenin kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkan yoksunluk belirtileri ilaç kullanımı ve diğer tıbbi müdahaleleri gerektirir. Eğer bir komplikasyon çıkmazsa arındırma tedavisi 2-3 hafta içinde sonlanır. Detoksifikasyon sırasında ruhsal destek sağlanır. Bu dönemde tedavi olmaya karşı hastanın motivasyonu artırılmaya çalışılır.

Rehabilitasyon dönemi: Bu dönem oldukça uzun sürer. Psikososyal tedaviler uygulanır. Bu dönemde kişi artık madde yoksunluğundan kurtulmuştur. Yaşamdaki normal işlevlere dönebilme ve madde kullanmadan yaşama uyum sağlama bakımından hastaya bilgi ve beceriler kazandırılmaya çalışılır. Grup, bireysel, aile terapileri ve gerekli durumlarda ilaç tedavisi, tedavinin ikinci aşamasını oluşturur. Kimi zaman madde bağımlılığının temelinde depresyon, anksiyete, fobi gibi başka bir ruhsal rahatsızlık olabilir bu bozuklukların da tedavi edilmesi gerekir.

Relapsı önleme: Ayıklığın sürdürülmesi ve bireyin madde kullanmadan yaşama uyum sağlaması hedeflenmektedir. Bu aşamada da ilaç tedavilerine devam edilebilir. Kullanılan ilaçlar ya madde arama isteğini azaltmaya ya da madde arama davranışını söndürmeye yöneliktir. Davranışçı terapiler, bireysel ve grup terapileri, evlilik ve aile terapileri, neurobeofeedback vb. terapiler uygulanır. Alkol bağımlıları için Adsız Alkolikler(AA) destek grubunun desteği sağlanır. Adsız Alkolikler (Alcoholic Anonymous); alkol bağımlısı bireylerin kendi aralarında dayanışma amacıyla kurulmuştur. Amacını çeşitli toplantılar, konferanslar, eğitim çalışmaları ve alkolik üyelerinin birbirlerine doğrudan yardımı yoluyla gerçekleştirir. Bu dönemde hastanın uzun süreli tedavi programına katılımı izlenmeli ve ilişki koparılmamalıdır.

Yorumlar