Bağlantıda kalın

Resim

Maurits Cornelis Escher

1898 yılında Hollanda’da doğan M.C. Escher (Maurits Cornelis Escher), yaptığı çizimlerle grafik öğretmeninin dikkatini çeker ve öğretmeninin tavsiyesi üzerine grafik alanında çalışmaya karar verir.

Eğitimini bu alanda tamamladıktan sonra çizimlerinde etkisini her zaman gösterecek olan İtalya’da uzun süre yaşar. Ancak İtalya’yı faşist hareketin yükselmesi nedeniyle terk ederek 1935’te İsviçre’ye taşınır. Kardeşi Berend’e çizimlerini gösterdikten sonra matematikle tanışır v e kardeşinin etkisiyle simetri çalışmaya başlar. İsviçre’den sonra Belçika’ya taşınan sanatçı 1941’de Alman işgali yüzünden Hollanda’ya kaçmak zorunda kalır. Gelecekte çok ünlü olacak birçok çalışmasını burada yapar. 1950’lerin ortalarında sonsuzluğun tasviri (iki boyutlu bir düzlemde) üzerinde çalışmaya başlar. İki boyutlu ve üç boyutlu öğeleri aynı anda içeren birçok çalışma yapar.

Escher “düzlemin düzenli bölünüşü” (regular division of the plane) adını verdiği kavrama dayanarak emekleyen, yüzen, yükselen, ama her zaman bir düzlemi kendi kopyalarıyla dolduran figürler yapmıştır. Bu şekilde birbirinden farklı birçok simetriyi resmederek 150’yi aşkın renkli çizim yapar. Onun için düzlemin bölünmesi sonsuzluğun ele geçirilmesi gibidir.

Metamorfozlar serisinde ise yüzey fikir ilişkisini vurgular, boyutlar arası yolculuğu resmeder. Örneğin düzlemdeki düzenliliği bozmadan sürekli deforme edilen şekiller birbirine dönüşür ve balıklar kuşa evrilir.

Paradoks ve sonsuzluk kavramını işlediği eserleri en ilginç çalışmaları sayılır. Döngüsel paradoksları yaratmak için kurduğu hiyerarşik düzenlerde sürekli yukarı ya da aşağı hareket edilse de, hiyerarşinin gereğine rağmen, yine başlangıç noktasına dönülür.

Kendini çizen el, birbirini çizen eller, içi dışa dönüşen yüzeyler, hep çıkan merdiven, sonsuza dek çalışacak makine planları paradoks çalışmalarına örnektir.

Çalışmalarıyla matematikçileri de etkileyen Escher birçokları tarafından dahi olarak kabul edilir. Hakında birçok yazı ve resim bulunan sanatçının yüzey şekilleri üzerinde yaptığı çalışmalar da topografya’ya yeni bir boyut kazandırmıştır.

Sanatçı 1972 yılında yaşamını yitirmiştir.

Eserlerinden Örnekler İçin: Maurits Cornelis Escher [Galeri MAROON]

Yorumlar