Bağlantıda kalın

Nafi Çil-Nazan Kuşçu Resim Sergisi

Nafi Çil ve Nazan Kuşçu’nun resim sergisi, Galeri ESPAS sanat galerisinde 26 Şubat – 13 Mart 2013 tarihleri arasında görülebilir.

Akatünvel sanatçısı olan Nafi ÇilBen mimar olmadan önce ressamdım” diyor. 1967 yılında Güzel Sanatlar Akademisinden Yüksek Mimar olarak mezun olan Çil, sanatçı olarak var oluşunu gerçekleştirmek için resim ve mimari gibi iki farklı alandaki çalışmalarını Prof.Dr. Süleyman Velioğlu’nun zihinsel etkinliğinde gelişen özgün “Çağdaş İnsan Varlığı” kuramı üstünde temellendirir. Bir yaratma etkinliği olan sanat, ölümlü varlık olan insanın yokluğa ve ölüme karşı verdiği ölümsüzlük savaşıdır. Nafi Çil bu savaşta sanatın hizmetinde, sonsuz olarak sanata özgü olanı vermek durumundadır. Kandinsky’nin dediği gibi “sanat yapıtı yaratmak, dünya yaratmaktır” sözü sanatta hareket edilecek biricik ontolojik – estetik ilkedir.

Nazan Kuşçu’nun güçlü desen anlayışı ve özel renk seçimiyle gerçekleştirdiği resimleri, aldığı temel eğitimin sağlamlığını yansıtıyor. Öğrenimini, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris, Mlle. Poncellet Atölyesinde görür. Doç. Dr. Mehmet İhsan Tunay ile “Eski Yunan, Roma ve Bizans dönemleri; Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Mitoloji” seminerleri organize eder. Hocası Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan ile uzun yıllar, İmoga’da gravür çalışır. Nazan Kuşçu, hassas, titiz ve iddiasız duruşuyla gerçekleştirdiği eserlerini; zengin ve özenli renk – biçim düzenlemeleri ile yorumlar.

Adres: Hüsrev Gerede Cad. Fırın Sok. No: 4/1 34365 Teşvikiye, İstanbul

Maroon | Sözlük: Akatünvel Grubu

Yorumlar