Bağlantıda kalın

Nancy Atakan: Ayna Ayna Söyle Bana

Nancy AtakanAyna Ayna Söyle Bana” adlı sergisi 25 Nisan – 22 Haziran 2013 tarihleri arasında Pi Artworks Galatasaray’da görülebilir…

Nancy Atakan’ın bu son çalışması çağdaş birey ve toplumların karşı cinse veya yabancı yatırımcılara çekici görünmek için benimsedikleri radikal yöntemleri inceler. Kadın ve erkekler fiziksel görünümlerini değiştirmek için ameliyat olurken, politikacılar global yatırımları çekmek için kentsel dönüşümü yüceltirler. Estetik cerrahlar, tıpkı heykeltıraşların kili yonttuğu gibi, insan vücuduna eklemeler ve eksiltmeler yaparlar. Kent geliştiriciler kar etmek için toplulukların yaşamlarını düşüncesizce tahrip ederler.

Gençlik ve güzelliğe oldukça değer veren toplumlar “yaşlı” bedenleri veya yapıları sürekli değiştirir, gizler ve eler. Bu tür bir şiddet fiziksel veya psikolojik olabilir. Atakan bu serisinde, yerel bir bit pazarında bulduğu atık objeleri serigrafi, fotoğraf, dijital baskı ve dijital video gibi çeşitli teknikleri kullanarak dönüştürür.

Nancy Atakan 1969’dan beri İstanbul’da yaşamakta; sanatçı, öğretmen, sanat tarihçisi ve eleştirmeni olarak çalışmaktadır.

Yorumlar