Bağlantıda kalın

Çevre

Organik Tarım Nedir? Neden Organik Tarım?

Organik tanımlamasını kullanma konusunda bir karmaşa yaşandığı hepimizin malumu. Ev üretimlerinden tutun, yerleşim yerlerindeki ev bahçelerinde üretilen çok çeşitli ürünü “organik” adı altında pazarlama, sunma ve buna inanma çok yaygın bir hale geldi.

Sertifikalı organik ürünlerin satıcısı bir marka olarak en başta organik ürünün temel kaynağı olan Organik Tarım nedir? sorusuna bir açıklık getirmeye çalıştık. Bu amaçla yine konunun temel yöneticisi konumunda olan T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir yayınını dilimize çevirerek sizlere sunmayı uygun gördük:

Organik Tarım Nedir?

Dünyada havayı, suyu ve toprağı kirletmeyen, erozyonun, toprak tuzluluğunun ve hastalık ve zararlıların olumsuz etkilerini azaltmayan tarımsal üretim tekniklerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Organik tarım, bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlayan çevre dostu bir üretim yöntemidir.

Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve kimyasalların kullanımını içermeyen kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim şeklidir. Organik tarım, doğal dengeyi koruyarak yaşamı sürdüren kaynakları ve doğal yaşamı korumayı amaçlar.

Organik tarımda hiçbir aşamada yetiştirme, hasat, sınıflandırma, paketleme, etiketleme, depolama ve nakliye dahil olmak üzere kimyasal ve böcek ilaçları kullanılmaz. Böylece çiftçilerin ve ailelerinin sağlığı ve nihayetinde toplum korunmakta ve geliştirilmektedir. Organik tarım yöntemlerinin kullanımı ilerledikçe, pahalı bir tedavi gerektiren bir hastalığın yakalanma olasılığı ekonomiyi olumlu yönde etkileyerek azaltılır.

Neden Organik Tarım? Organik Tarımın Amaçları Nelerdir?

  • Gelecek nesilleri korumak,
  • Kimyasalların insanlar, çevre ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek,
  • Çevresel koşulları dikkate alarak toprak verimliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Toprak ve genetik kaynakların aşınmasını önlemek,
  • Suyun miktarını ve kalitesini korumayı amaçlar,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji tasarrufu sağlamayı amaçlar,
  • Üretim ve tarım işletmelerinde çalışan kişilerin sağlığını korumak,
  • Küçük ölçekli çiftçilerin üretim çevrimlerini veya gelirlerini artırarak güvenliğini artırmak,
  • Ekonomiyi desteklemek,
  • Sağlıklı ve besleyici yiyecek üretmek.

Organik Tarım Sistemi

Kaynak: Minyonca Organik

Yorumlar