Bağlantıda kalın

Ozan Oganer "Dilemma" Sergisi

Heykel sanatçısı Ozan Oganer’in üçüncü kişisel sergisi olan “DilemmaGaleri Merkür‘de… İzmirli sanatçının en son eserlerinin yer aldığı sergi, 9 Kasım – 27 Kasım 2012 tarihleri arasında gezilebilecek.

Heykel sanatına, dantel, iğne oyası gibi malzemeleri kazandıran sanatçı, bu sergide, kendine özgü tekniğini, alışılmış materyalin yanısıra yeni bir malzemenin sınırlarını zorlayarak genişletiyor.

Bu yeni malzeme, Galeri Merkür’ün sergi tanıtımında; “Ozan Oganer, şimdiye dek kullandığı dantelin taşıdığı sembolik anlamın ötesine geçerek, malzemeyi hem biçim hem içerik bağlamında dönüşüme uğratıyor. Bu dönüşümün sonunda, yeni malzemesini dantel gibi işleyerek, istemli bir düşünceyle içine düştüğü ikilemi, işlerinin tematik zeminine de yansıtıyor. Bir yanda saflığı, erdemi, felsefi açıdan ilahi düşünceyi temsil eden figürlere, insan ruhunun karanlık ve şeytani olarak nitelendirilebilecek yüzlerini ortaya koyan figürler cevap veriyor.” şeklinde anlatılmış.

Ve eklenmiş: “Kompozisyonel olarak birbirlerini tamamlayan figürlere, izleyiciyle iletişime geçen “sürpriz” bir iş de eşlik ederken, fetiş kavramını besleyen küçük detaylar da temayı zihinlerde diri tutmaya yardımcı oluyor. İnsanların gizli dürtülerini ortaya koyan sanatçı, ruhun ikili yanına vurgu yaparken, iki malzeme arasında gidip gelen figürleriyle kendi “Dilemma”sını yaratıyor.

Yorumlar