Bağlantıda kalın

Genel

Özdemir Asaf

1923 yılında Ankara’da doğan Özdemir Asaf, Cumhuriyet dönemi şairlerinden olup asıl adı Halit Özdemir Arun’dur.

Liseye Galatasaray Lisesi’nde başlar, 11. sınıfta Kabataş Erkek Lisesi’ne geçerek 1942’de buradan mezun olur. Lise yıllarında babasını kaybeder; babası Mehmet Asaf Şura-ı Devlet’in kurucularından birisidir.

İstanbul Üniversite’sinde önce Hukuk sonra İiktisat Fakültesi’ne giren Özdemir Asaf, daha sonra bir yıl Gazetecilik Fakültesine devam etse de hiçbirindeki eğitimini tamamlamaz.

Tanin ve Zaman gazetelerinde çalışır ve çeviriler yapar. İlk yazısı Servet-i Fünun Uyanış dergisinde çıkar. 1951’de Sanat Basımevi’ni kurar ve kitaplarını Yuvarlak Masa Yayınları adı altında yayımlar.

Şiirleri genellikle ikilikler ve dörtlükler şeklinde olan Özdemir Asaf’ın ilk şiirlerinde yoğun bir söyleyiş özelliği göze çarpar. İnsan toplum ilişkileri üzerine kuru temalarında düşündürücü bir şiir evreni kurar. Alay ve taşlamanın da olduğu şiirlerinde insanların birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini sen ben ikileminde ele alır.

Sevgi, ayrılık,yalnızlık ve ölüm temalarının sıkça işlendiği şiirlerine son dönemlerde kaçış ve umutsuzluk da eklenir. Şiirin bir görüşü yansıtması, bir mesajının olması düşüncesinden yola çıkar ve Yuvarlağın Köşeleri kitabında şiirin ve yazarın işlevi konusunu bu temelde ele alır.

Özdemir Asaf 28 Ocak 1981 yılında hayatını kaybeder.

Eserleri:

Şiir
•    Dünya Kaçtı Gözüme – 1955
•    Sen Sen Sen – 1956
•    Bir Kapı Önünde – 1957
•    Yumuşaklıklar Değil – 1962
•    Nasılsın – 1970
•    Çiçekleri Yemeyin – 1975
•    Ben Değildim – 1978
•    Bugün ve Bugün (Yayımlanmamış şiirler) – 1984
•    Benden Sonra Mutluluk (Yayımlanmamış şiirler)
•    Çiçek Senfonisi (Toplu şiirler) – 2008
•    Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum (Kendi sesinden şiirler) – 2012
•    Yuvarlağın Köşeleri – 1961
•    Yuvarlağın Köşeleri-2 (Ölümünden sonra) – 1986

Öykü
•    Dün Yağmur Yağacak (Ölümünden sonra) – 1987

Yorumlar