Bağlantıda kalın

Paul Cezanne

1839 – 1906 yılları arasında yaşamış, Fransız post-empresyonist ressam ve gezgindir. Modern sanatın gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle çoğu zaman modern sanatın babası olarak anılmıştır. Empresyonizm ile kübizm arasında bir köprü oluşturmuştur.

Yorumlar