Bağlantıda kalın

Prens Prensesi Sevmedi | Filiz Aygündüz

Yok olmaktan, artık var olmamaktan öylesine korkar ki insan, varlığını ebedileştirmek gayesiyle hiç yorulmadan saçar neslini etrafa. Yüzyıllardır bu böyle olagelmiştir. Bu içgüdüsel amacını yine sözüm ona insanileştirmek, diğer türlerin çoğalma eyleminden farklı kılmak için aşkı türetmiştir. Aşk üremenin ademin lügatındeki şekil değiştirmiş halidir. Aşk, tantanayı seven insanoğlunun çoğalarak yayılmasını kolaylaştırması için uydurulmuş bir safsatadan başka bir şey değildir.

Her ne kadar böyle düşünülse de, insanoğlu uydurulmuş bu safsatayı yaşarken nedenini bilmediği derin psikolojik sorunlar yaşabiliyor. Yaşadığı duygu durumlarını çözemeyebiliyor. Filiz Aygündüz kitabında günümüz kadın-erkek ilişkilerini irdeliyor. Bunu yaparken psikolojinin derinliklerine inerek, analizler yapıyor. Genç Mimar Deniz’in bir hastanenin acil servisinde gördüğü Doktor Ömer’e aşık olmasıyla yaşadığı duygu durumlarını bağlılık-bağımlılık, değersizlik-suçluluk duygusu, anlam arayışı-anlamsızlık, sevilme arzusu–kaybetme korkusunu hissettirerek hapsolduğu aşkını görüyoruz romanda.

Deniz’in kendi varlığını yok edercesine, Ömer ile bir bütün olma çabalarını yüreğiniz burkularak okuyacaksınız.

Doğan Kitap
Yayın Tarihi: Şubat 2015
ISBN: 978-605-09-2447-3

Filiz Aygündüz
Filiz Aygündüz
1971 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü mezunu. Çeşitli liselerde matematik öğretmenliği yaparken, Topaz, Go, Cosmopolitan dergilerinde serbest muhabir olarak çalıştı.

1995 yılında Duygu Asena’nın çıkardığı kadın dergisi Kim ve kültür sanat dergisi Negatif’e yazmaya başladı.

1999 yılında öğretmenlikten istifa etti. Aynı yıl, Asena’nın dergileri kapandıktan sonra Milliyet gazetesi kültür sanat servisinde ve Milliyet Sanat dergisinde muhabirlik yapmaya başladı. 2007 yılında Milliyet gazetesi kültür-sanat servisi müdürü oldu.

Milliyet Sanat dergisinde muhabirlik, editörlük, yayın koordinatörlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 2008’de derginin genel yayın yönetmenliğine getirildi.

Halen Milliyet gazetesi kültür-sanat servisi müdürlüğünü, Milliyet Sanat dergisinin ve Milliyet gazetesinin çıkardığı aylık kitap eki Milliyet Kitap’ın genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

Yorumlar