Bağlantıda kalın

Roberta Coni Sergisi: ClosHer

Doruk Sanat galerisi Giorgio Bertozzi ve Ferdan Yusufi küratörlüğünde Stefano Ferracci işbirliğiyle İtalyan sanatçı Roberta Coni‘nin yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Roberta Coni, sanatı yorumlamaya başlamadan çok daha önce ruhunda var olan şeffaflık ve bilgeliğin tahmin edilemeyen etkileriyle Halil Cibran’dan yaptığı şu alıntıyla duygularını ifade ediyor: “İyi tanırım bütün yüzleri, çünkü kendi gözümün dokusundan bakarım onlara ve görürüm aradıkça altında yatan gerçekleri“.

Zamanın ilerisini görebilen Roberta, mesajlar ve yargılar taşıyan bir yüzün sevimli mistik bir portresini nasıl yapacağını biliyor. Materyal, bir bakışı ortaya ve ardından boşluğa bakan berrak gözleri, beyitlerin döküldüğü acı gülümsemeli dudak kıvrımlarının üzerindeki perdeye açan kompakt, yarı saydam etkiler, gölgeler ve gizemdir.

Arayışı, portredeki yüzün her karesine yansır, zaman ıstıraplı bir şekilde işine devam ediyor. Her bakış zihni etkiler: Diğerlerinin, derinliklerimize bakmaya zorladığı yerlere gireriz. Sanatçı gizli bilgelik sandığını açıyor, hayatın yaşama sancısıyla bizlere empoze ettiği rüya ve gerçeklik kaynağında soruları cevaplıyor. Her yaşın masumiyeti, cevapları bekleyen dikili bir bakışla sunuluyor.

Roberta Coni

1976 yılında Marino’da (Roma) doğdu. 1999 yılında Roma Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu. Yurtdışı çalışmalarını İspanya ve Amerika Birleşik Devletlerindeki burslarla tamamladı. Temel olarak insan figürüyle ilgilenen sanatçı, klasik yağlı boya tekniğini bitüm, erimiş bal mumu ve tutkalla yaptığı yoğun vücut hamuruyla (kil) birleştirir. 2009’dan itibaren sanatsal çalışmalarını, yüzün genellikle gölgeler arasından yansıdığı ve derin düşüncelere dalmış ruhun sürekli içe bakışının amaçlanması olarak yorumlanan büyük ölçekli resimlere yönlendirdi.

Daha sert malzemelerle bağlantılı güçlü realizmle özdeşleşmiştir. Keskin bir ifadeye sahip, yüzün bilhassa merceksi olarak ön plana çıktığı, fırçanın cilde ve gözlere ve özellikle resim yüzeyinin gizli vurgularına odaklandığı kadın figürleri. Acımasızca akıp giden zamanla bozulan, yıllar içinde deforme olan, şekillenen cildin olduğu ve geriye sadece ruhun kaldığı yüzler.

Resim dili ve modern çalışmaların oluşumuna yönelik incelemeler olan video sanatını, tekniklerin kontaminasyonuyla birleştirir. Yakın zamanda, Dante Alighieri tarafından yazılan İlahi Komedya’nın resimsel tasavvurlarıyla ilgili iddialı bir projeye başladı. Aralarında İngiltere, Türkiye ve Çin’in de yer aldığı pek çok ülkeden birçok ödül aldı.

 

Etkinlik : Resim sergisi
Tarih     : 17 Aralık 2013
Mekan   : Doruk Sanat Galerisi
Adres    : Boğazkesen cad. no:21/A Tophane/İstanbul

Yorumlar